Červenec 2012

Psychopatologická podstata levičácké osobnosti

27. července 2012 v 19:01 | PŘIŠLO ELEKTONICKOU POŠTOU |  POLITIKA

Pohlížejme na člověka jako na bytost společensky založenou a jeho sociální chování a vlastnosti hodnoťme s ohledem na historický vývoj lidské společnosti.

Tyto sociální vzorce chování, role a přístupy k mezilidským vztahům se vytvářely a formovaly v průběhu statisíců let vývoje. Jejich základy byly položeny v dobách, kdy předkové moderního člověka přizpůsobili svůj život skupinové spolupráci a dělbě práce v tlupách.

Tito předkové byli po dlouhou dobu právoplatnou součástí okolní přírody. Příroda vedla je, a později i moderního člověka, k osvojení takové společenské struktury, rolí a vazeb, jaké nejlépe vyhovovaly lidské podstatě a povaze i okolním vlivům. Zakořenila tyto prvky i do naší genetické výbavy.

Jedná se především o :

- tradiční role a model rodiny (fyzicky silnější muž živící rodinu a jemná žena pečující o děti);
- soudržnost mezi členy skupiny ( kmen, etnikum, později národ.. );
- nedůvěra členů skupiny k neznámým, cizím skupinám a vlivům;
- permanentní obrana vlastního území proti cizím konkurentům;
- ochrana a předávání svých kulturních hodnot a tradičních zkušeností;

Hloupá ČT se diví: Česko zaplatí na úrocích 78 miliard

23. července 2012 v 17:58 | VÍT JEDLIČKA |  EKONOMIKA
A na svém webu ČT píše: "Dluhy, které v minulosti nadělaly české vlády, dusí hospodaření státu čím dál víc. Česká televize zjistila, že ministerstvo financí plánuje příští rok utratit jen za úroky ze splátek státního dluhu rekordních 78 miliard. To je přitom vyšší částka, než jakou vláda dohromady vyplatí na podporách rodinám, sociálně slabým a nemocným." (To, že úroky se neplatí ze splátek, ale z dluhu nechme teď stranou, to je to poslední co mi vadí.)

A dále poznamenává: "Zatímco za pět let pravicových vlád vzrostl schodek státního rozpočtu o 400 miliard, za osm let levicových vlád to bylo o 545 miliard. Politici ale házejí vinu jeden na druhého."

Nyní se vláda bude více soustředit na ekonomický růst.

Moderátor Železný utočí na ministra průmyslu a obchodu Kubu: "Jak se vláda chystá účinně nastartovat hospodářský růst, aby dalším výpadkům příjmu státního rozpočtu zabránila? Zdůrazňuji účinně!". Na to pan ministr odpovídá, že vláda bude provádět podporu českého exportu! Připomeňme si jak taková státní politika podpory exportu vypadá v praxi:

Bylo by dobré to uvést na pravou míru. Vláda žádný zdravý hospodářský růst vygenerovat nemůže. Jediné co v dnešní situaci může je dočasně na dluh zvýšit hrubý domácí produkt (HDP), tedy objem zboží, které se v ČR vytvoří a potom se může chlubit, že zvýšila hospodářský růst. To, že postaví dálnici do Prčic, po které projedou tři auta denně, již nikoho nezajímá. Jediný způsob, jak vláda může podpořit zdravý hospodářský růst, je tak, že se lidem přestane plést do života. Nechá lidi být, francouzsky Laissez Faire.

Krach sociálního modelu ve Švédsku

23. července 2012 v 6:44 | JOHAN NORBERG |  EKONOMIKA
Kdyby Švédsko opustilo EU a připojilo se k USA, stalo by se jejich nejchudším státem. Použijeme-li stálé ceny a při přepočtu paritu kupní síly, získáme střední hrubý příjem domácností na sklonku 90. let. Ve Švédsku dosahuje tento příjem 26 800$, zatímco v USA 39 400$. K tomu je nutno si navíc uvědomit, že Švédsko má nejvyšší daňovou zátěž.

Tvůrce studie, švédský Institut výzkumu trhu, zdůraznil, že Afro-Američané pobírající nejnižší příjem v USA mají nyní vyšší životní úroveň než průměrná švédská domácnost.

Tato zpráva velmi překvapila mnoho lidí. Většinou však spíše cizince než Švédy. Od 70. let jsme zvyklí na zprávy o švédském zaostávání za zbytkem světa v bohatství i příjmu. Byl to šok pro Američany a Evropany, kteří považovali Švédsko za skvělý příklad, jakousi výjimku schopnou skloubit rozsáhlý stát blahobytu s produktivní ekonomikou. Kdyby tento sociální model byl součástí Spojených států, byl by považován za sociální problém. Jak k tomu mohlo dojít?

REKLAMA

21. července 2012 v 11:21

Rudý guru Marx byl lempl, vykořisťovatel, alkoholik a povaleč

20. července 2012 v 17:52 | JAN ZIEGLER |  HISTORIE
Na zakladateli tzv. vědeckého socialismu nebylo nic vědeckého a dělníky ve skutečnosti nenáviděl. Viděl v nich pouze nástroje, které mu pomohou svrhnout kapitalismus. Jim založený Komunistický svaz byl přehlídkou hospodských žvanilů a nikoliv ctihodných zástupců pracujících. To všechno hodně napovídá o skutečném a nikoliv vylhaném Karlu Marxovi, který neuměl hospodařit s penězi, málokdy se myl, a jeho londýnský byt byl přehlídkou hnusu a špíny.
Symbol rudého teroru nebyl žádným významným myslitelem, ale průměrným studentem filozofie na univerzitě v Jeně, kde získal doktorát, ale která rozhodně nepatřila v Německu k nejlepším. A jelikož mu nebyla nabídnuta akademická dráha, tak jako filozof jistě moc nevynikal.

Kde je dno české politické žumpy?

19. července 2012 v 18:57 | KAREL KŘÍŽ |  POLITIKA

Za mediální mlhou éterem létajících sprostých nadávek ze slovníku do němoty zpitých mužiků v nálevně IV. cenové skupiny po zavírací době, paradoxně pronášených Mirkem Dušínem Kalouskem, ministrem jemnocitu, který chtěl pokládat vládu pro "nepředstavitelně sprostý výrok subalterního úředníčka" kde byl jeho partajní maskot ve funkci předsedy nazván "starým chudáčkem, nehodným vyzvání na souboj", nám parlamentní spolek nekompetentních a nechápajících schválil další zvýšení, již tak likvidační a zdravému rozumu odporující, daňové zátěže.

"Odmít jsem ti někdy nějakou dotaci? Potřebuješ prachy? Proč seš taková svině?"

Ano, to jsou tři klíčové věty, vypovídající o stavu české politické scény vše. Není snad ani podstatné, zdali je ministr financí přesně takto řekl, ale že se dle nich chová celá naše zastupitelská, vládní a úřednická "elita".

Šílenství zvané ESM

17. července 2012 v 7:01 | Projev R. Sulíka (SaS) |  EKONOMIKA

Že za komunistů prý bylo lépe??

14. července 2012 v 11:15 | PAVEL KRČ |  HISTORIE
Na toto téma jsem tak trochu již alergický. Proto Vás prosím o odpuštění, že i já, jednou jedenkrát přispěji k tomuto tématu. Kdo v té době žil a je jen trochu soudným člověkem, člověkem, který okusil co je to skutečná svoboda, nejen slova a myšlení, ale pohybu a všeho toho co člověk může dnes svobodně dělat a podnikat, a přesto by rád vrátil dějiny zpět, je prostě nemocný blázen a nebo kovaný komunista, který si díky tomu, že zpíval stejnou píseň, žil spokojeně i za dob totality.
To zlo, které na nás všechny číhalo v podobě udavačů, donašečů a všech těch soudruhů, kteří se pro svůj úspěch neštítili obětovat i třeba své příbuzné, a to vše jen proto, aby profitovali a hřáli se ve výsluní soudruhů, kteří tuto zem znásilnili krátce po válce a ukradli ji pro jejich zvrácenou myšlenku.


CASA a registr vozidel - stejný systém

14. července 2012 v 7:35 | IVO VAŠÍČEK |  EKONOMIKA
Historie souvislostí sahá až do poloviny devadesátých let, kdy byl náměstkem ministra obrany Miroslav Kalousek. V polovině devadesátých let jsem byl obchodním ředitelem společnosti Gity. Tehdy jsme vyhráli veřejnou zakázku na dodávku telekomunikačních sítí WAN a LAN pro logistiku AČR. Po oznámení úspěchu ve výběrovém řízení nás navštívili emisaři z firmy ATS Telcom s tím, že máme zaplatit provizi 30milionů. Pokud nezaplatíme, zařídí prostřednictvím Miroslava Kalouska, že bude zakázka zrušena.

Proč ještě vůbec volit, platit daně a dodržovat zákony?

14. července 2012 v 7:33 | KAREL KŘÍŽ |  POLITIKA
V kontextu dění na české i evropské politické scéně posledních měsíců mám pocit, že otázka z titulku článku není vůbec tak mimo mísu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Teatrální tanečky okolo markantních věcí, hysterické projevy potrefených hus, upachtěné hledání ještě větších zlodějů než ti z naší partaje, diletantské expozice nevímkolikátých cest nastartování ekonomiky, břídilské žonglování s důvěrou v bankovní, peněžní i společenský systém. To vše se jako v pověstném nepoživatelném dortu pejska a kočičky mísí napříč politickým i mediálním světem. Jaký může být výsledek této neskutečně hloupé, směšné až tragické frašky, kde v hlavních rolích vystupují zkorumpovaní zloději, připodělaní šmíráci a kolovrátkoví mentorové neobolševických nesmyslů?
Kam se poděla svobodná kapitalistická společnost, založená na svědomí, cti, rozumu a volném trhu bez zrůdných zásahů sociálních inženýrů? Kam se poděli hrdí a sebevědomí lidé, kteří nepotřebují na každé upšouknutí tři lejstra, dva úředníky a dotaci z fondů EU? Kde jsou expandující a bohatnoucí české firmy s jejich loajálními zaměstnanci, které bez panských korupčních milodarů, daňových odpustků či správné obálky razítkujících a přebírajících donátorů dokázaly vybudovat pilíře ekonomického zázraku "tygra východní Evropy"?