Únor 2011


BYL JSEM SVĚDKEM KRÁDEŽE STOLETÍ - 2. ČÁST

27. února 2011 v 5:19 | ATAN (http://atanova-zasuvka.blog.cz) |  HISTORIE

HARVARDSKÉ FONDY

Harvardské fondy mají na rozdíl od jiných fondů několik specifik. Představovaly marketingový motor kupónové privatizace, který nahnal k registračním místům pod dojmem slibu "zisku desetinásobku" miliony lidí, způsobily jedny z největších škod z tunelování národního majetku a jsou symbolem podvodu kupónové privatizace. V jejich čele po celou dobu stála jediná výrazná osoba, Viktor Kožený, avšak vzhledem k obsáhlosti operací prováděných "harvardskou skupinou" je vysoce nepravděpodobné, že by sám Kožený byl opravdu jediným řídícím mozkem. Jeho umístění do čela byl spíše jen chytrý marketingový tah, neboť na osobu bezúhonného podnikatele západního střihu a se západním vzděláním se nachytá nejvíce důvěřivých lidí. Mnohem pravděpodobnější se jeví teorie, kterou vyslovil mj. i Karel Staňek, představitel Ochranného sdružení malých akcionářů Harvardských fondů, že Viktor Kožený byl jen "bílým koněm agentů StB a KGB". Personální obsazení okolo Koženého to výslovně potvrzuje.

BYL JSEM SVĚDKEM KRÁDEŽE STOLETÍ - 1. ČÁST

26. února 2011 v 4:56 | ATAN (http://atanova-zasuvka.blog.cz) |  HISTORIE
Motto: "Co jim dovolíme my dole, takoví budou ti nahoře."

40 let jsme trpělivě snášeli komunisty, teď budeme 40 let trpělivě snášet mafiány? A co bude potom? Vrátíme se k totalitě? Lhostejnost se nám nevyplatila a nevyplácí. Měli bychom klást správné otázky "odpovědným" a trvat na jejich zodpovědnosti. Nebuďme lhostejní, neděláme to jen pro sebe, ale hlavně pro své děti. Možná nám budou také jednou klást "správné" otázky a my se jim budeme stydět podívat do očí.

"ZPRÁVA"
o rozkrádání českého národního majetku
v 90. letech 20. století

Následující zpráva si neklade za cíl být úplná a vyčerpávající. Je velmi pravděpodobné, že řada trestných činů a "tunelů" z jejího spektra úplně unikla či je zachycena jen částečně či okrajově. Přesto se však snaží zdokumentovat zločiny a krádeže národního majetku, které proběhly v devadesátých letech, to vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivost si může kdokoli ověřit. Jejím účelem je jak zdokumentovat a zachytit spáchané zločiny, tak obvinit jejich pachatele. Z drtivé většiny jsou to bývalí komunisté, agenti StB či KGB.

DĚKUJEME, ZAVÍRÁME

25. února 2011 v 4:52 | PETR ŠAFRÁNEK |  EKONOMIKA
Miroslav Kalousek už jednou jednal o vládě s podporou KSČM. Současné návrhy jeho ministerstva vypadají, jako by si cestu k podobným vyjednáváním nechtěl uzavřít ani do budoucna. Od koho se jeho experti učí jezdit, jak zakroutit živnostníkům krkem? Aktuálně zveřejněné úvahy ministerstva financí ve vztahu k osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) navozují otázku, zda pan ministr Kalousek náhodou přes noc nezměnil politickou stranu z TOP 09 na KSČM.

Jedině tak by si bylo možné vysvětlit úvahy o sjednocení odvodů pojistného na důchodové zabezpečení se zaměstnanci a výrazný nárůst daní OSVČ cestou snížení výdajových paušálů. Fakticky totiž nejde o nic jiného než o státní ekonomickou likvidaci živnostníků a podstatné části ostatních OSVČ, tedy těch, kteří paradoxně po státu nechtějí žádné sociální dávky a nestojí fronty před úřady práce. Mají jen tu drzost, že na rozdíl od zaměstnanců nečekají, až jim někdo přinese práci až pod nos a zaplatí jim všechny pracovní pomůcky (od propisky až po počítač, mobil a služební auto), ale starají se sami o sebe. Na rozdíl od zaměstnanců navíc ručí za způsobené škody celým svým majetkem. O někým placené dovolené, stravenkách či odstupném si mohou nechat jen zdát.

ÚPLNĚ VYMYŠLENÁ POHÁDKA

24. února 2011 v 5:38 | http://www.dfens-cz.com |  EKONOMIKA
Žil byl jeden čestný rolník. Pracoval pro místního sedláka na jeho poli. Dělal to dobrovolně, dohodli se spolu. Rolník neměl tolik peněz, aby si mohl dovolit vlastnit své pole a i kdyby měl, celé by ho nezvládl obdělat. Pán mu tedy dával peníze a rolník obdělával část jeho pole, aby byla úrodná. Oba byli spokojeni - rolník měl prostředky pro svou rodinu, pán měl obdělanou část svého pole a nemusel se fyzicky na něm dřít. Jedno léto se do lesa u městečka nastěhovali loupežníci. Jmenovali sami sebe "ochránci kraje" a rozhodli se, že vymyslí spoustu pravidel, jak se v kraji chovat a co lidé nesmí dělat. Lidé takové ochránce nechtěli, ale to bandity nezajímalo. Považovali se za konatele všeho dobra a aby při té šlechetné činnosti nezemřeli hladem, počali okrádat ty, které prohlašovali že chrání. Spočítali, že když každý rolník a každý řemeslník odevzdá část peněz od pána jim, bude se jim dobře žít a mohou poskytovat své služby, o které ale beztak nikdo nestál.

ZVÝŠENÍ DPH: ROZDÍL MEZI NÁMI A ŠVÝCARSKEM

23. února 2011 v 5:05 | PETR MACH (http://mach.blog.ihned.cz) |  EKONOMIKA
SWISS
Naše "pravicová" vláda řeší důchodový deficit zdvojnásobením daně z přidané hodnoty u čtvrtiny našich nákupů. Vytáhne nám z kapes navíc ročně 58 miliard, aby 10 miliard rozdala na zvýšených sociálních dávkách a o 3 % snížila pojistné odvážlivcům, kteří se neodvolatelně zavážou platit po dobu desítek let 5 % mzdy do fondů (nad rámec příspěvků do státního průběžného systému).
K pseudoreformě naší vlády jsem se vyjádřil stručným prohlášením, blog k tomu napíšu někdy příště. Cílem tohoto článku není rozbor naší "reformy", ale srovnání se Švýcarskem.

Švýcaři platí do povinného průběžného penzijního systému na starobní a invalidní důchody 9,8 procenta mzdy (4,9 % zaměstnanec, 4,9 % zaměstnavatel).
U nás je to 28 %.

Podobně jako my, Švýcarsko také nyní zvyšuje DPH kvůli důchodům. Ale poněkud jinak. Zatímco naše vláda zdvojnásobuje DPH z 10 % na 20 % u čtvrtiny položek, Švýcaři zvyšují DPH u potravin o 0,1 procentního bodu na 2,5 % a u ne-potravin o 0,4 procentního bodu na 8,0 %.

PROČ PLATÍME TAK NEKŘESŤANSKÉ DANĚ?

22. února 2011 v 5:20 | DANIEL PRISTACH (http://pristach.blog.ihned.cz) |  EKONOMIKA
lafer
"Tvrdíme, že národ, který se snaží 'prodanit' k prosperitě, je jako člověk, který stojí v kbelíku a snaží se sám sebe zvednout za rukojeť," řekl
Winston Churchill.

"Stát obvykle není řešením ekonomických a sociálních problémů. Stát je jejich tvůrcem," napsal Pavel Kohout v roce 2004 v článku Stručné dějiny daňové zátěže.

Tyto věty doporučuji velmi nenásilně a opakovaně přečíst. Kolik pravdy obsahují.

Kam jsme se během historie posunuli od nesmělých začátků?
(stručný dějinný vývoj daňového zatížení)
  • desátky za proroka Samuela
  • státní útvar devatenáctého století, vyrovnané rozpočty - stále jen 10% hrubého domácího produktu
  • první světová válka v průměru v Evropě kolem 25 % HDP, USA 12 % HDP
  • druhá světová válka - nastává zlom ve výši daňového zatížení na 40 - 50 % HDP
Po první ani druhé světové válce se však daně nesnížily na původní úroveň, jak bývalo dobrým zvykem v časech minulých.

Ptáte se proč?

Odpověď je jednoduchá. S jídlem roste chuť.

VYLÉČÍ SE NĚKDY NAŠE SPOLEČNOST ZE SOCIALISTICKÉHO MORU?

21. února 2011 v 5:46 | KAREL KŘÍŽ |  POLITIKA
end
Marx, Stalin i Vladimír Uljanov by dnes zřejmě nestíhali přijímat blahopřání. Jejich pomatené vize o sociální rovnosti a beztřídní společnosti se začínají pomalu naplňovat. Se stejnou vyjímkou jako v bolševickém Rusku. Vládnoucí kasta je schopná za svoje naplněná koryta obětovat třeba celé skupiny vlastních obyvatel či ožebračit všechny schopné a pracovité lidi, jen aby měla dostatek prostředků na udržení vlastní moci a poplulistické programy "sociální pomoci" pro líné, neschopné, závistivé a naprosto nepřemýšlející užitečné idioty, kteří jim svými volebními hlasy zase na nějaký čas zaručí pohodlí nadstandartně placených teplých místeček ve státní správě.

Volby se staly pimprlovým divadlem, kdy jeden zloděj křičí: "Chyťte toho druhého zloděje!" Přitom se ale jen třese na to, až bude moci konečně zasednout nad balíkem přerozdělovaných peněz a spokojeně pořádat výběrová řízení na státní zakázky, udělovat granty, obchodovat s obecními pozemky, nakupovat předražené zbytečnosti do státních institucí či levně, s drahou provizí pro rodinou konzulatční firmu, prodávat zbytky státního majetku. Vše samozřejmě v mezích na míru ušitých zákonů.


V ANGLII JE NYNÍ VIDĚT PONÍŽENÍ, KTERÉ TAM NEZAŽILO JIŽ NĚKOLIK GENERACÍ

19. února 2011 v 16:38 | ANASTÁZIE HARRIS |  EKONOMIKA
PODNIKÁNÍ
Šéf anglické národní banky Mervyn King právě Angličany politoval s tím, že jsou - a v nejbližší době zůstanou - vystaveni nevídanému finančním tlaku. Nic takového tu nebylo od dvacátých let minulého století: růst cen, stagnace a častěji pokles platů, rostoucí nezaměstnanost, osekávání státního rozpočtu.

Rozpačitě jsem svírala ubrečenou Jackie v náručí a nejistě ji hladila po zádech, protože jsem nenacházela slova útěchy. Vrátila se z pracovního úřadu, z pochůzky, k níž se odhodlávala tři měsíce. Třiatřicetiletá Londýňanka byla donedávna náruživá workoholička. Úspěšná manažerka nejrůznějších stavebních projektů, firmy se o ni praly. Když ta poslední, pro niž pracovala, musela loni propustit většinu zaměstnanců, Jackie se na nucenou dovolenou těšila. Po letech, kdy si nedovolila víc než prodloužený víkend, si potřebovala odpočinout.

Jenomže krize stavební firmy fatálně zasáhla a po sedmi měsících hledání si Jackie začala připouštět, že se bude muset přihlásit o podporu. "Nikdy mě nenapadlo, že se budu muset postavit do fronty budižkničemů a žebrat o almužnu." Byla převálcovaná studem a bezmocí. Obzvláště ten očividný stud dosud sebevědomé, zdravé holky, kterou nikdy předtím nenapadlo, že by se nedokázala jednou sama uživit, byl odzbrojující.

KAUZA SAMOLEPKY. ROZHOVOR S PATRIKEM VONDRÁKEM

18. února 2011 v 5:33 | JAN ŠINÁGL (www.sinagl.cz) |  POLITIKA
GULAG
1) Po 14 měsících jste byl v prosinci 2010 propuštěn z vazby. Můžete stručně popsat celou kauzu a její vývoj?
21. října 2009 jsem byl zadržen a následně obviněn za údajné vylepování "nezákonných" samolepek, odkazujících na web, který bych tu nerad zmiňoval. Státu by pak mohla propadnout peněžitá kauce, na kterou jsem propuštěn. Za lepení samolepek na mě byla uvalena vazba. V lednu jsem byl obviněn z organizování veřejného shromáždění v Jihlavě, které jsem nejen neorganizoval, ale také se ho nezúčastnil, nechtěl se ho zúčastnit a co vím, shromáždění ani neproběhlo, protože bylo bezdůvodně rozpuštěno, ještě než začalo. Po osmi měsících ve vazbě policie uzavřela spis. Byla mi doručena obžaloba. Věděl jsem, že jsem ve vazbě za skutky, které jsem nejen nespáchal, ani na nich žádným způsobem neparticipoval, ale i tak mě lživé a vykonstruované obvinění v obžalobě dokázalo trochu překvapit. Některé pasáže byly absurdnější, než jsem čekal. Poté začala soudní líčení, která také probíhají vždy dost nestandardně. Část občanské společnosti začala vyjadřovat nesouhlas s naším vězněním. To mě velice potěšilo. Zřejmě i proto jsem byl 21. prosince 2010 propuštěn na kauci 400 000 Kč. Pár dní po mém propuštění soudkyně Bártová odstoupila od případu se zdůvodněním, že se cítí být kvůli svému členství v KSČ podjatá. Tento týden případ převzal předseda soudu Libor Vávra, což je v rozporu s rozvrhem práce. Účelovost je zde nabíledni. Podáváme proti takovému postupu ústavní stížnost.

NENÁVIDĚNÝ PODNIKATEL

17. února 2011 v 5:44 | PETR HAVLÍČEK (http://havlicekpetr.blog.idnes.cz) |  EKONOMIKA
ZL
Slovo podnikatel je v naší zemi vnímáno hlavně ze strany občanů, kteří sami nepodnikají v mnoha případech negativně.

Hlavní problém tito lidé spatřují v tom, že úspěšný podnikatel disponuje majetkem, který oni sami vyprodukovat nedokáží a cítí se tak ošizeni. Ten zásadní problém spočívá v ochotě a množství vynaloženého úsilí ve vztahu k službě lidem. A to je vlastně podnikání. Čím většímu počtu lidí jste schopni a ochotni poskytnout službu v jakékoliv oblasti, tím vyšší je předpoklad, že dosáhnete vyšších příjmů.

Pojďme si uvést příklad:

NAŠE TIGRIDOVSKÁ OTÁZKA

16. února 2011 v 5:03 | PETR ZÍDEK (www.lidovky.cz) |  POLITIKA
EXTREM
V rozhovoru s Petrem Kotykem, který byl pořízen v devadesátých letech, ale knižně vyšel teprve na sklonku minulého roku, říká Pavel Tigrid na adresu české politiky: "Je pro mě nepochopitelné, že tato slušná průměrná občanská společnost vypotí, vysmaží politikářské, sobecké, nevzdělané, nekultivované nestvůry, samozřejmě ne všichni jsou takoví, ale mnozí!"

Kladu si podobnou otázku již dlouho, byť bych ji nedokázal formulovat tak rozkošně jako Tigrid. Jak to, že všichni ti milí a inteligentní lidé, vedle nichž žiji a pracuji, si nakonec za své politické zástupce vyberou kreatury, o které si bez pocitu hnusu snad nelze ani otřít boty?

Mám na to dvě odpovědi, optimistickou a pesimistickou. Začnu tou druhou: Pavel Tigrid i já se mýlíme a své vlastní zkušenosti s bližními nemístně zevšeobecňujeme na celou společnost. Ve skutečnosti u nás není žádná "slušná průměrná občanská společnost". Typický Čech je prostě sobeckou, nevzdělanou a nekultivovanou nestvůrou, která volí sobě podobné. Tigrid měl stejné štěstí jako já, že žil v bublině slušných lidí, ta se však vznáší v pěně, jejíž substrát je z úplně jiné hmoty.

Pesimistická je tato odpověď proto, že vede ke společenské pasivitě. Jsou-li politici věrným obrazem společnosti, která je volí, pak zbývají dvě věci: buď se dobře utěsnit ve své bublině a dovnitř nepouštět nic z toho, co se odehrává venku. A doufat, že časem třeba z té pěny vznikne pár bublin podobných té naší. Nebo prostě odejít jinam, což je řešení, o kterém přinejmenším sní čím dál více Čechů, nejen lékařů.

BUĎME POLITICKY NEKOREKTNÍ!

15. února 2011 v 4:59 | TOMIO OKAMURA (http://okamura.blog.idnes.cz) |  MULITULTURNÍ SOUŽITÍ
OVCE
Co to je takzvaná politická korektnost? V praxi to je pravidlo politiků a médií neříkat nepříjemné pravdy. Důležitá je společenská nezávadnost. Úmysl je dobrý, intelektuálové mají pocit, že tak zmírní pnutí ve společnosti. Jenže dobré úmysly často opravdu vedou do pekla.
Pokud dnes roste podpora takzvaných extrémistů, pak je to tím, že jako jedni z mála říkají nahlas to, co si většina z nás myslí.  Bez včasné diagnózy nejde léčit - řekl by lékař a hledat nápravu, když úmyslně přehlížím příčiny, je nemožné. V případě českých "extrémistů" pak rozhodně nejsou řešením zákazy. Svoboda projevu je pro každého  - byť by ten člověk říkal sebevětší blbost. Řešením je otevřená a věcná diskuze, bez nálepkování a shazování diskutujících.

Otázkou také je ochota příčiny hledat. Spousta takzvaně obecně prospěšných  lidskoprávních organizací žije právě z toho, že tyto problémy existují. Jejich likvidace by existenčně ohrozila i je. V České republice jsou největším "multikulturním" problémem zřejmě Romové. Ať mi odpustí ti, kterých se to netýká, ale velká část je prostě pro společnost obrovská přítěž. Podívejte se do věznic, kojeneckých ústavů nebo dětských domovů - každý hned pozná, že Romů tu je násobně víc, než by odpovídalo jejich podílu oproti bílé většině. Počet Romů ve společnosti roste, ale úměrně tomu se nezvyšuje jejich podíl na tvorbě společného bohatství. Naopak. A to drtivou část veřejnost štve. Oprávněně. Tohle je problém. A je to problém i těch pracujících a slušných Romů.

A PROTO VEŘEJNĚ ŽALUJI ...

14. února 2011 v 5:38 | J.KUBÍK - POLITICKÝ VĚZEŇ |  HISTORIE
KSCM CTETE
Přátelé dosledoval jsem před chvílí on line přenos z parlamentu, který právě projednal Zákon o protikomunistickém odboji a poslal jej ještě ...doplnit do ústavněprávního výboru.

Hlavní slovo však měl komunista Miroslav Grebeníček a jeho kolegové, kteří v nenávistném projevu, přesně kopie z února 1948, rehabilitovali celý komunismus, odsoudili dnešní kapitalismus (někde trochu právem, ale toto jejich politiku neospravedlňuje) a hlavně odsoudili nás politické vězně.

Tedy politické vězně jako já a mí kamarádi trpící léta na galejích v pracovních lágrech za své politické názory k socialismu a někteří z nás za ideologický, diverzní, špionážní a sabotážní odboj a odpor k zabránění studené války a šíleného vojenského zbrojení pomatených starců z ÚV KSČ v jejich přípravě jaderného útoku na demokratickou západní Evropu. Tedy nás vězně opakovaně a důrazně označili za nejsprostší teroristy a prachobyčejné vrahy nezasloužící sebemenší uznání veterána anebo odškodnění. Zasloužící pouze odsouzení.

I další komunisté stejnou obžalobu politických vězňů a stejnou demagogii o tehdy údajně právním nikoli zločineckém státu ve svých proslovech opakovali. Než zpanikařil předseda klubu KSČM a všechna další projevy zastavil.

JSOU SNAD DOKTOŘI VE ŠVÉDSKU IDIOTI?

13. února 2011 v 5:14 | LUDĚK STANĚK (reflex.cz) |  POLITIKA
SVEDSKO
V letadle mezi Stockholmem a Karlstadem ve Švédsku jsem dostal místo vedle Švéda středního věku, který si hrozně rád povídal. Nejdřív jsme probrali hokej - dvojčata Henrik a Daniel Sedinovi jsou momentálně švédskou národní chloubou číslo jedna.


Na to jsem neměl co dodat. Pak jsme probrali rallye - můj spolucestující namítal, že od té doby, co se nejezdí rychlostní zkoušky na zamrzlých jezerech na severu Švédska (zatracené globální oteplování) už to také není ono. A pak došlo na politiku. A Norsko.


Abyste to pochopili - Švédové mají k Norsku vztah asi jako někteří Češi ke Slovákům. Mladší a chudší bráchové, ke kterým je třeba chovat se shovívavě. To platilo do doby, než našli Norové ložiska zemního plynu. Od té doby je to pro Švédsko krajně potupné - jejich mladší brácha si je najednou může koupit a samozřejmě jim to dává důkladně sežrat. (Zkuste si představit, co by se stalo, kdyby Slováci zašli zemní plyn a přes noc jako stát pohádkově zbohatli). Švédská potupa je dokonána v okamžiku, kdy mnoho Švédů jezdí za lépe placenou prací přes hranici.

DEJTE NÁM ZPĚT VYŠŠÍ PLATY

11. února 2011 v 7:16 | D-FENS (http://www.dfens-cz.com) |  POLITIKA
KRIZE
Pro příznivce demokracie jako ideální formy vlády je tu špatná zpráva. Máte ten aparát zase celej rozjebanej.


Poslanci hlasovali o SVÝCH PLATECH. Bohužel v době, kdy o nich hlasovali, nebyli s to domyslet, že se jim platy sníží. Teď jsou překvapeni, že se jim snížily až příliš a že je Kalousek podvedl, protože to je prý o moc. Poslanec Benda (ODS) pronesl tuto kouzelnou větu: "Skutečně jsem to nevěděl. Je to asi moje chyba, samozřejmě. Ale měl jsem pocit, že dohoda vládní koalice směřuje k tomu, že náhrady mají být zdaněny, nikoli že se z nich bude platit sociální a zdravotní pojištění." (Zdroj).

Původně jsem se domníval, že by poslanci měli zákon zamítnout z úplně jiného důvodu. Je totiž zásadně špatně. Existují dvě odlišné věci, zdanitelný příjem a náhrady. Příkladem toho prvního budiž mzda. Příkladem toho druhého budiž cestovné. Zaměstnanec je zaměstnavatelem vyslán někam mimo pracoviště k plnění svých pracovních úkolů, přičemž mu v souvislosti s cestou vznikly nějaké náklady. Tyto náklady vyúčtuje a dostane od svého zaměstnavatele proplaceny zpět. Nejedná se o příjem, protože on ty peníze napřed vynaložil a pak mu je proplatili. Tyto náhrady je také možné proplácet paušálně v případech, kdy by jejich rozklíčování bylo příliš složité, například lítáte po světě a nevíte přesně, kolik vás kde co stálo, takže se se zaměstnavatelem dohodnete, že to bude například 500 EUR a hotovo. Tak je to také u poslanců, ti dostávají určitou paušální náhradu za ošacení a cestování a další položky. Můžeme diskutovat o tom, jak moc je to morální, například ekolog a exministr zmr. Ambrozek si za náhrady nekupoval ani jízdenky, ani benzín, ani stravenky, ani oblečení, ale žil z nich životem poustevníka, zatímco si stavěl kýčovitý rodinný domek (za každou zlodějnou zpravidla po určitém úsilí objevíte nějakého člena KDU-ČSL nebo TOP09). Nicméně pořád jsou to náhrady a není na nich co zdaňovat.

JAK HLOUPÝ POSLANEC MÁLEM NA MIZINU PŘÍŠEL

11. února 2011 v 5:02 | RICHARD LIMBURSKÝ (http://limbursky.blog.idnes.cz) |  POLITIKA
zebrak
Dlouho jsme se nad hloupostí politiků tolik nezasmáli. Ale smích by nás mohl brzy přejít při pomyšlení na to, co vše ovlivňují. Přitom nejsou schopni dohlédnout ani na dno své kapsy.

Je mi úplně jedno, jaký má poslanec plat. Pokud by to, že by bral třeba milion měsíčně, bylo zárukou toho, že nebude zvedat ruku pro zadlužování státní pokladny, že bude nepodplatitelný a tím bude pro občany schvalovat jen ty nejvýhodnější zákony a občané díky tomu budou moci platit ty nejnižší možné daně a budou mít vytvořeny všechny podmínky pro svůj rozvoj a blahobyt, když žádná veřejně vynaložená koruna nebude promarněna zbytečně, pak bude všechno v pořádku. Však platy politiků jsou jen miniaturním zlomkem ve veřejných výdajích. Rozhodující jsou sumy, o kterých rozhodují a ne ty, které oficiálně dostávají.

A tak se jednoho krásného dne stalo, že poslanci rozhodli o sumách, které mají přistát v jejich vlastních peněženkách. Že to samo o sobě je absurdní a že by o tom měl rozhodovat určitě někdo jiný, ponechme nyní stranou, to je na jiný článek. Rád bych se v této chvíli jen pozastavil nad skutečností, která prokázala, že spousta poslanců vůbec netuší, o čem hlasuje. To znamená, že je nekompetentní. Něco jako kdyby letadlo, ve kterém letíte, pilotoval nedouk, který neví, co polovina hejblátek před ním znamená. Takoví "piloti" dnes sedí v poslaneckém "kokpitu", který řídí let celé naší republiky.

SEBERME BOLŠEVIKŮM A ESTÉBÁKŮM JEJICH PŘÍPLATKY

10. února 2011 v 6:10 | JAN ZIEGLER |  POLITIKA
GREBENICEK
Konečně! Současná koaliční vláda se odhodlala k razantnímu řešení, které ovšem mělo přijít na řadu už v devadesátých letech.Bývalí komunističtí funkcionáři a estébáci přijdou o nezasloužené peníze z různých výsluh a příplatků.

Lidé, kteří posílali na smrt nevinné lidi, si jako bývalý prokurátor Karel Vaš užívají stáří v luxusních seniorských penzionech, kdežto jejich oběti se musí spokojit s malými penzemi. Teď se to doufám změní, jeden z vrahů generála Píky se postěhuje do nějakého obyčejného domova důchodců, nejlépe tam, kde je tak deset lidí na pokojích, aby jako stoupenec režimu hlásající třídní rovnost poznal co to ve skutečnosti je, a naopak političtí vězni z komunistických koncentračních lágrů už nebudou muset počítat každou korunu.

Rozhodně nesdílím námitky typu, že se nepřípustně uplatňuje trestání podle principů kolektivní viny. Nikoliv! Kdyby byli komunisté a estébáci automaticky posíláni do kriminálu, tak by se o takovém principu dalo mluvit. Ale, pokud se soudruhům, kteří sloužili zločineckému režimu seberou jejich vysoké důchody a případné další příplatky, a jim budou vypláceny penze jako každému jinému seniorovi, je to v pořádku. To není žádní diskriminace. Na zvýhodnění mají nárok pouze lidé, kteří si to zasloužili, třeba bojovníci proti nacistické a komunistické totalitě.

EKONOMICKÁ KRIZE

9. února 2011 v 5:19 | VIDEO |  JAK SE BAVÍ WWW