Prosinec 2010

DĚKUJEME, ODEJDĚTE, POKUD MÁTE KAM

31. prosince 2010 v 6:06 | D-FENS (http://www.dfens-cz.com) |  POLITIKA
ODBORY
Bohužel jsem dnes sledoval na ČT24 výlevy různých politiků a dotazovaných občanů na téma akce "Děkujeme, odcházíme" a bylo mi z toho po chvíli tak nějak divně. V tomto filmu neexistovala žádná strana, se kterou bych se mohl ztotožnit, vystoupení všech zainteresovaných mi přopomínalo rituál, kdy k Ježíškovi v jesličkách přicházejí jednotliví koledníci a místo dárků na něj vylijou kbelík sraček. Byl jsem z toho deprimovaný a vzteklý.

Postřehy:

1. Lékaři podali výpovědi. To je jejich právo ze zákona, toto právo má každý zaměstnanec. Mají právo tak činit dokonce hromadně, to žádný zákon nezakazuje. Není to "braní si pacientů jako rukojmí" a "porušování přísahy", všechny tyhle sračky, protože když odejdete z profese lékaře, morální stejně jako pracovněprávní závazky pominou. V souvislosti s očekáváním, že lékaři svoje výpovědi stáhnou, se hodí připomenout, nemají jednostranné právo svoji výpověď zneplatnit, "vzít zpátky", s odvoláním výpovědi musí zaměstnavatel, tedy nemocnice, písemně souhlasit. Pokud se management nemocnic nepropadl na své úplné profesionální dno, s žádným takovým odvoláním by souhlasit neměl a tuto věc by měl dopředu jasně říci.

ODSTUPNÉ

30. prosince 2010 v 5:38 | (http://sumavak.bloguje.cz/873252-odstupne.php) |  EKONOMIKA
RAD
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Předesílám, že se nebudu zabývat nerovnoprávností při rozvázání pracovního poměru, kdy jedna strana může rozvázat pracovní poměr za předem stanovených podmínek a druhá bez omezení.

Dále nepovažuji za důležitou metodologii stanovení výše odstupného (proč právě trojnásobek) a nikoli dvoj, deseti nebo stonásobek. Také mě nezajímá, jestli příjemcem odstupného je zaměstnanec sympatický tzv. člověk práce nebo zaměstnanec nesympatický, což jsou všichni kromě člověka práce. Expertům z oblasti "Řízení lidských zdrojů" (dříve personalistům a ještě dříve kádrovákům) oznamuji, že považuji za zcela lhostejné, jestli se při režimu "Takovém" vyplácí odstupné v nějaké výši a při režimu "Makovém" je celý postup možné zlevnit. Zásadní otázka totiž je: proč resp. za co se vlastně vyplácí odstupné?

K bleskové odpovědi "protože je tomu tak všude v civilizovaném světě" sděluji, že sice emotivně vymezuje nějakou geografickou oblast, avšak k obsahu položené otázky se vztahuje úplně stejně jako odpověď "protože asfalt".

CIKÁNI ANEB RWANDA PO ČESKU

29. prosince 2010 v 18:30 | HETZER (http://www.dfens-cz.com) |  MULITULTURNÍ SOUŽITÍ
M2
Poslední dobou se opět dostává do popředí tradiční problém naší společnosti. Celá záležitost kolem cikánské problematiky nabírá, pod podporou silné mediální masáže zejména ze stran komerčních pseudo televizí, nezvyklé intenzity.

Silně tendenčně řešené kauzy a konflikty poslední dobou jasně ukazují oficiální stanovisko úřadů a většiny médií. Ublížení, pracovití a těžce diskriminovaní cikáni jsou utlačováni většinovými čechy, je jim znemožněn přístup na trh práce, vzdělání pro jejich děti atd. atd.

Vzhledem k tomu, že mentalitou této skupiny se zde již několikrát autoři zabývali zvolím trochu jinou úvahu nad daným problémem a to možným důvodem přístupu vládních orgánů k celé problematice.

ČÍM VĚTŠÍ HAJZL, TÍM VĚTŠÍ FRAJER

28. prosince 2010 v 5:36 | JIŘÍ NOHAVA (http://nohava.blog.idnes.cz) |  TAKHLE U NÁS ŽIJEME
DUDEK
Tato jednoduchá rovnice s jedním neznámým, kde za x můžeme dosadit libovolné jméno, se stala synonymem budování socialistického kapitalismu v Česku. Nic tak nesymbolizuje úroveň společnosti, jako toto všeříkající souvětí.

Učili nás, že lhát se nemá a že kdo lže, ten i krade. Dnes je bohužel tato říkanka, jež vychovala mnoho generací slušných lidí, k smíchu. Dvanáctiletý chlapec, vychovaný rodiči v duchu tohoto hesla, začal po přestěhování z vesnice, navštěvovat školu v jistém středočeském maloměstě. Při seznamovací besedě se bezděky zmínil o tom, jak se drží tohoto rčení a jak si váží svých rodičů. Následně byl spolužáky vystaven velkému posměchu, označen za naivního blba a bylo mu doporučeno, aby se srovnal, jinak že nemůže mezi nimi obstát. Lžou a kradou všichni, tak přeci nebude takový idiot, aby zbytečně vyčníval. To vše za blahosklonného přikyvování přítomného kantora. Zaražený mládenec měl poté velké problémy se začleněním do kolektivu, ale chválabohu se od své linie, bohužel jen jako jeden z mála, neodchýlil.

Jiný mladý hoch, se při mezinárodním žákovském fotbalovém turnaji v jihočeském příhraničním městečku dostal do situace, kdy balon jím tečován skončil v auta a sudí omylem posoudil situaci opačně. Kluk zcela automaticky zareagoval a k doteku se přiznal. Pár okolostojících mu zatleskalo, rozhodčí poděkoval a nic nebránilo pokračování ve hře. Jenže z lavičky postiženého mužstva se zvedl trenér a vyjukaného hocha počastoval takovou sprchou nadávek, že se styděli i rybáři, sedící pod hřištěm u vody. Udělal z něho idiota a okamžitě jej vystřídal. Mládenec se slzami v očích utíkal do kabin a zde od onoho vychovatele dostal další díl. Jsem si jistý, že už se takhle nikdy nezachová. Přítomní zahraniční účastníci zírali, ale to je zde už zcela běžné.

SAZKA SE PLÍŽÍ KE KRACHU

27. prosince 2010 v 7:27 | http://www.bloc.cz/bloccz |  EKONOMIKA
closed
V zábavné aféře kolem ministra Drobila, kterou noviny pár dní vaří a ještě nějakou dobu vařit budou, nezbývá místo na zhodnocení zprávy, která vypadá nenápadně: realitní magnát Radovan Vítek koupil od bank jejich pohledávky za společností Sazka v nominální hodnotě okolo 900 mil. Kč, a zaplatil za ně zhruba polovinu této částky.

Zatímco kauza Drobil není ničím zajímavá - je jen padesátou první variantou na téma kradení státních peněz do stranických pokladen, aby bylo na billboardy - je případ Sazky učebnicově pozoruhodný a také mnohem významnější, vzhledem k jeho dopadu na domácí sport.
Ostrý hoch domácího byznysu koupil pohledávky od bank za polovinu: už to vypovídá, že banky se víceméně rozloučily s myšlenkou, že by od Sazky dostaly své peníze zpět a lépe než cokoli jiného to ilustruje situaci, v jaké Sazka je. Ostatně nikoli náhodou dostala od ratingové společnosti známku CC, což je jedna z nejhorších možných a v podstatě znamená společnost neschopnou splácet své závazky věřitelům. (Komentuje šéf Sazky Hušák: "Sazka je z provozního pohledu zdravou společností". Ďábel je ve slovíčku z provozního: je to jako když postavíte hotel za miliardu na úvěr, a hotel je schopen sice vydělat na platy personálu a na elektriku, nikoli ale splácet onu miliardu).


EVROPA UMÍRÁ

25. prosince 2010 v 6:09 | LUKÁŠ PETŘÍK (http://www.euportal.cz) |  POLITIKA
ls
Diskuse o tom, jaké jsou "podmínky politické stability a prosperity v Evropě", je téma jistě zajímavé, ale spíše již jen teoreticky a akademicky, protože Evropa, jak jsme ji znali - tím míním decentralizovanou, svobodnou, tradiční Evropu založenou antických a křesťanských kořenech západní civilizace, fungující v rámci svobodných politických a ekonomických zřízení - tu už zanedlouho nebude. Pak je otázkou, zda má takováto debata smysl. Na druhou stranu je ale fakt, že naše západní evropská civilizace si určité pojednání zaslouží, protože ve srovnání s civilizacemi ostatními nebyla vůbec špatná.

Jak napsal Roman Joch, "Západ zvítězil ve studené válce, a přesto umírá. Konkrétně, západní civilizace umírá. Její étos se vytrácí ze srdcí a myslí jejích obyvatel. Nebyla zničena silou zbraní, nýbrž zaniká ztrátou loajality vlastních příslušníků. Lidé Západu zapomínají na to, co vlastně západní civilizace byla a představuje. Je možné, že západní civilizaci zbývá již jen několik generací, možná, že již nyní žijí příslušníci její generace poslední." Smrt západu ve své stejnojmenné knize velmi hezky analyzoval také Pat Buchanan.

ČTYŘI VYSMÁTÍ BEZDOMOVCI

24. prosince 2010 v 5:36 | VLASTÍK FURST (http://vlastikfurst.blog.idnes.cz) |  TAKHLE U NÁS ŽIJEME
VAN
Čtvrtek 23.prosince dopoledne. Parkoviště supermarketů praskají ve švech, lidé skoro šílí, někteří se málem perou o akční zboží.  Před obchodem sedí  čtyři bezdomovci a nikam nespěchají.
Na to, že je konec prosince, jim počasí přeje. Lavička je v závětří a ještě se do ní opírá sluníčko. Prostě páráda. Ti čtyři v pohodě sedí, vyprávějí si vtipy a vesele se při tom smějí. Vůbec jim nevadí, že se všichni okolo ženou za nákupy, aby mohli zítra prožít svátky klidu a míru. Tihle čtyři mají klid a mír už teď.

Tuhle příhodu mi dnes vyprávěla kamarádka Hanka. Šla ještě koupit nějakou drobnost. Vychutnávala si, že nemusí bláznit, protože už má doma všechno hotové. Svítilo sluníčko a tak ten drobný nákup brala jako příjemnou procházku.

Sledovala ostatní, kteří se seznamem nákupů přebíhali a přejížděli od jednoho obchodu ke druhému. Měla pocit, jako by ona jediná neměla žádné starosti. Když uviděla ty čtyři, zjistila, že někteří lidé mají ještě větší předvánoční pohodu než ona.

Už léta sleduji, jak se ze svátků klidu a míru stávají svátky stresu, shonu a nervozity. Dny plné napětí, kdy jedeme na doraz. Od konce září jsme v obchodech nuceni poslouchat koledy až do omrzení, takže když konečně přijde štědrý večer, už je nemůžeme ani cítit.

NOVODOBÁ INKVIZICE

23. prosince 2010 v 5:22 | TOMÁŠ ZÁVAZEK (http://www.finmag.cz) |  EKONOMIKA
exekuce
Pokud by si někdo myslel, že inkvizice s neomezenou mocí nemá v 21. století co pohledávat, bude nemile překvapen. Platí totiž rovnice: Inkvizice = Exekutorský úřad a Inkvizitor = Exekutor.

Nebo ještě jinak. Možná jste v některém z televizních pořadů typu Bílá vrána, nebo Občanský jouda zaznamenali kauzu, v níž byla kvůli nezaplacené pokutě dopravního podniku (je jedno kterého) uvalena na dotřeného hříšníka exekuce veškerého jeho movitého i nemovitého majetku. "Blbost, to přece není v demokratickém státě s fungujícím právním řádem možné!" řeknete si.

Tak sledujte:

Jednoho středečního odpoledne mi volá manželka, která je na mateřské dovolené, že mi přišel dopis do vlastních rukou od exekutorského úřadu. Vzhledem k jisté mentální zaostalosti naší doručovatelky jej mohla bez problémů převzít. A jestli to může otevřít. Říkám: "Rozhodně, od data převzetí běží odvolací lhůta a další náležitosti, takže neztrácejme čas."

V dopise stálo, že vzhledem k nezaplacené částce 208,- Kč Dopravnímu podniku hl. m. Prahy z r. 2000 se nařizuje exekuce, a to prodejem nemovitosti a příslušných pozemků. Celková dlužná částka činí 17 000,- Kč vč. odměny právního zástupce Dopravního podniku (JUDr. Tomáše Sokola) a exekutora. Odvolací lhůta 14 dní a do 3 dnů jsem povinen sdělit, zda je na uvedenou nemovitost nějaké předkupní právo. Samozřejmě nesmím s nemovitostí nijak nakládat. Uvedená pokuta však byla psána na manželku. Ta zatím žádný dopis neobdržela.

PREZIDENTSKÁ MILOST PRO KOMUNISTICKOU VRAŽEDKYNI S ROZPAKY

22. prosince 2010 v 4:59 | JAN ZIEGLER (http://virtually.cz/journal) |  HISTORIE
POLEDNOVA
Ludmila Brožová-Polednová je spolupachatelka justiční vraždy Milady Horákové a podílela se i na dalších komunistických zločinech v padesátých letech. Právem byla odsouzena na šest let od vězení, ze kterých si měla odsedět polovinu, avšak prezident Václav Klaus ji nyní dal milost.

Tato naprosto nevzdělaná absolventka jakéhosi právnického rychlokursu pro uvědomělé bolševické kádry udělala kariéru na prokuratuře. To že je to mimořádně hloupá husa, dokazují i záznamy jejího vystoupení v procesu s Horákovou a spol. Jenomže měla moc a nelítostně žádala pro nevinné lidi desátky let vězení a někdy i tresty nejvyšší. Nyní se pan prezident nad nebohou osmaosmdesátiletou ženou ustrnul a poslal ji před Vánocemi domů.

To Milada Horáková měla smůlu, její žádost o milost podpořily i významné světové osobnosti včetně Alberta Einsteina, ale s notorickým alkoholikem a zločincem Klementem Gottwaldem, to nepohnulo a jako prezident odsouhlasil popravu nevinné ženy.

CONTO SEPARATO

21. prosince 2010 v 5:24 | KAREL KŘÍŽ |  POLITIKA
UPLATEK
Poněkud mne překvapuje, že při tolika komentářích korupční kauzy Drobil se málokde dočteme o pravé podstatě celého problému. V drtivé většině případů se stále jen řeší kdo koho nahrával, kdo za kým přišel žalovat, komu kdo poskytuje krytí, kdo by měl vyvodit politickou odpovědnost a jestli vyústěním celého případu bude výměna figurek na vládní šachovnici.

Pokud chceme, aby se naše společnost posunula směrem od banánové republiky ke klasickým civilizačním hodnotám, měli bychom si ukázat na pravou podstatu problému. Tím jsou de facto ukradené 3 miliardy Kč, které si mezi sebe měli rozdělit strany na celém tendru zainteresované. Tedy zřejmě klasických 15%, o které jsou předražované státní zakázky tak, aby to nevypadalo až příliš okatě, ale aby vždy ukáplo na pověstné conto separato, sloužící pak dále k financování politické strany a zvyšování životní úrovně těch jejich členů, kteří se proplatili nebo vyšplhali až k rozhodovacím pravomocem ve vedení.

REFORMA STÁTNÍ SPRÁVY? NESTAČÍ JEN SNÍŽIT PLATY!

20. prosince 2010 v 6:42 | LUKÁŠ KUBEC (http://devian.cz) |  POLITIKA
UREDNIK
Vláda rozpočtové odpovědnosti. Vláda, která chce snížit platy státním úředníkům. Šetřit ve státním rozpočtu. Snižovat cenu provozu státu… Zní to vznešeně, že? Jde této vládě skutečně o lepší fiskální situaci České republiky, nebo jde jen o novou fasádu té samé politiky ve směru "statu quo"?

Spousta "pravicově" smýšlejících lidí po volbách zajásala. Ano! Konečně je zde pravicová vláda se silným mandátem! Ano, konečně se přestaneme zadlužovat! Ano, konečně se sníží daně a ano, konečně budeme "rozpočtově odpovědní" - dávat peníze z rozpočtu tam, kde jich je skutečně třeba a nebude se jimi plýtvat.

Do současné vlády byly vkládány velké naděje. Realita po několika měsících úřadování musí být pro mnoho těchto nadšených voličů jedno velké zklamání. A bohužel, nic moc lepšího je zřejmě nečeká ani do budoucna.

GEORGE ORWELL: 1984

19. prosince 2010 v 6:17 | FILM S CZ TITULKY |  KULTURA
1984
1984
(v anglickém originále vypsáno slovy Nineteen Eighty-Four, pracovním názvem Poslední člověk v Evropě) je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949, publikován 8. června téhož roku v Londýně nakladatelstvím Secker and Warburg. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, je jedním z nejzásadnějších literárních děl 20. století. Popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita, kterou živí permanentní, "udržovací" válka mezi třemi kontinentálními mocnostmi. Společnosti vládne Strana a cokoli proti kolektivnímu myšlení Strany je krutě trestáno, lidská individualita se stává zločinem.
AŽ PADNOU BANKY ...

18. prosince 2010 v 5:42 | PAVEL CHALUPNÍČEK (http://chalupnicek.blog.respekt.ihned.cz) |  EKONOMIKA
closed
I když se stále častěji hovoří o tom, že bankovní krize posledních let byla "překonána", Evropou její strašidlo obchází i nadále. Evropské úřady stále nalévají do postižených zemí stovky miliard eur a ve fondech k záchraně finančního systému začíná být vidět dno. Ač se ze zdánlivě bezpečného českého závětří problémy mohou jevit velmi vzdálené, týkají se i nás. Vyspělý svět, včetně České republiky, totiž stále sedí na sudu střelného prachu. Stačí jediná jiskra a dojde k ohňostroji, který lidstvo zatím nezažilo. Tím potenciálně výbušným sudem jsou banky.


Moderní bankovnictví je založené na důvěře. Peníze samy o sobě žádnou hodnotu nemají. Jsou to jen barevné papírky, případně elektronické záznamy na virtuálních účtech. Jejich hodnota je založena na tom, že je ostatní přijímají jako peníze s určitou nominální hodnotou. Zbavte systém této důvěry a peníze se stanou tím, čím reálně jsou - bezcennou vzpomínkou na lepší časy.

Žádná banka není schopna plně dostát svým závazkům, pokud z ní všichni klienti v panice naráz vyberou své peníze (dojde-li k "runu na banku"). Kvůli nesouladu likvidity mezi oběma stranami bankovních bilancí musí banka (bez externí pomoci) padnout. Vlády celého světa tak v případě krize usilují jen o jediné - udržet důvěru ve finanční systém. Cena za to je obrovská, jak můžeme v posledních letech pravidelně číst v novinách. Jenže náklady v případě krachu by byly ještě větší. Tak velké, že si je dnes lze jen obtížně představit.

KAUZA DROBIL ODHALILA ZRŮDNÝ SYSTÉM KORUPCE V ČESKÉ POLITICE

17. prosince 2010 v 6:03 | JIŘÍ LESCHTINA (http://domaci.ihned.cz) |  POLITIKA
BALICEK
NÁZOR: Pokud Nečas trvá na tom, že Drobil neudělal nic neetického, pak to vypovídá i o nastavení hodnot premiéra, píše komentátor HN Jiří Leschtina.

Na nahrávkách, které zlomily vaz ministru životního prostředí Pavlu Drobilovi, snad není nejhorší, že jeho poradce nutí šéfa Fondu životního prostředí ke "zločinnému spolčení". Záznamy řečí vysokých státních úředníků včetně ministra především dále poodhalily střeva korupčního systému stravujícího českou politiku. A v některých okamžicích je to pohled, při němž tuhne krev v žilách.
Co všechno se dozvídáme? Existuje cesta, jak z Fondu životního prostředí vyvést přes vybranou banku peníze do černých fondů strany. Instituci, jež by měla sloužit rozkvětu země, politici podle všeho pojímají jako vanu naplněnou penězi, v níž lze kdykoliv zalovit. Ředitel i náměstek musejí mít "politické krytí," aby dohlíželi na průběh "krádeží za bílého dne."

KONEC SVOBODY - END OF LIBERITY

16. prosince 2010 v 5:15 | FILM |  POLITIKA
end

Film End of liberty ukazuje z lidské perspektivy, jak se USA blíží společenskému úpadku. Denně je možné vysledovat několik znamení, které signalizují závažné problémy v Americké společnosti. Samostatně jsou tyto znaky poměrně nevýznamné, ale dohromady dávají ucelený obraz o stavu ekonomiky USA a o směřování této země.


ZKORUMPOVANÍ ŠAŠCI BEZ ODPOVĚDNOSTI JEDNOU POHŘBÍ TUTO ZEM

15. prosince 2010 v 16:03 | ŠTĚPÁN BINKO (http://binko.blog.idnes.cz) |  POLITIKA
UPLATEK
Chtěl bych touto cestou poděkovat Petru Nečasovi, že mě definitivně utvrdil v přesvědčení, že po modré cesta dál nevede. Možná vede, ale já bych tam dojít nechtěl. Ty tanečky a prádné fráze o očistě čehosi notně pokáleného byly jenom jakousi hrou, protože pokud je někdo myslel vážně, nemohl v souvislosti se situací kolem ministra Drobila učinit nic jiného, než dotyčného rázně nakopat do řiti a udělat mu politické pá pá.

Přímo ukázková situace kolem Státního fondu životního prostředí, kdy ministrem Drobilem vybraný jeho vlastní poradce lobuje za manipulaci veřejných zakázek v zájmu vytvoření jakéhosi "kapitálového fondu" pro Drobilovu další politickou kariéru, byla šancí nejen pro premiéra, ale i pro celou ODS, ukázat, jak to s bojem proti korupci a očistou vlastní strany doopravdy myslí.
Dokonce se ukázalo, že úředník, který odmítl konat podle toho, jak po něm ministrův poradce žádal, prošel teprve zvažovanými korupčními testy státních úředníků, protože z jednání pořídil záznam a tento předal ministrovi. Jenže smůla, nějak se chudák přepočítal. Ministr ho vyzval ke skartaci záznamů a "hříšníka" odvolal. Strůjce toho všeho, svého poradce, odvolal až poté, kdy to celé "prasklo".

STÁVKA

15. prosince 2010 v 5:14 | TOMIO OKAMURA (http://okamura.blog.idnes.cz) |  POLITIKA
dluhy
Se stávkou zaměstnanců někdo souhlasí někdo nesouhlasí, každý z nás by se měl ovšem zamyslet nad pravým důvodem stávky. Tím rozhododně není jen protest proti snižování platu. Hlavní důvod přece je, že stávkující nevidí rozumné důvody pro jejich snižování. Argumenty a fakta, která zazní nížeji, nejsou nová, ani objevná. Jen se zdá, že hlavně na vládě, se nad nimi nechce nikdo zamýšlet.

Je krize.... 

Ano - ale, který z úředníků, lékařů nebo policistů ji zavinil ?  Celosvětovou krizi rozpoutaly chamtivé a nepoctivé finanční ústavy a ratingové firmy. Do nepoctivých praktik byli namočeni světoví finanční hráči, někteří i s pobočkami či působností v České republice. V rámci krize se mnohé banky po celém světě dostávaly do ztrát  - české pobočky jsou ale v neustálém zisku, který posílají od počátku krize mateřským společnostem do zahraničí. Češi tak mj. pokrývají ztráty způsobené jinde a jinými. Státní zaměstnanci se těžko smiří s tím, že oni budou platit za podvody v nejbohatším podnikatelském oboru.  

MINIMÁLNÍ STÁT

14. prosince 2010 v 6:19 | DREWID (http://www.dfens-cz.com) |  EKONOMIKA
lafer
Každý pravicový liberál hoden toho označení, touží po minimálním státu. V očích mnohých se jedná o stejnou utopii jakou je komunismus, či funkční sociální stát. Já se domnívám, že čistě ekonomicky realizovatelný je. Ač nejsem na tuto problematiku expertem (ani televizním) dovolím si napasovat tuto utopii na ekonomický rámec současné ČR.

Nejprve jsem si definoval co je pro minimální stát nezbytné. Minimální stát se v mých očích od anarchie dělí hlavně tím, že je v něm prosazováno právo, má volené představitele, je organizován do nějakého územního celku a vede zahraniční politiku.

Pro potřeby minimálního státu jak jej chápu já, v podmínkách současné ČR tedy předpokládám zachování těchto ministerstev a institucí (v závorce jejich náklady v mld. Kč pro rok 2010) :

PROČ EURO BANKOVKY NEOBSAHUJÍ VĚTU, ČÍM JE BANKOVKA KRYTA?

13. prosince 2010 v 5:49 | JIŘÍ MIKA (http://www.freeglobe.cz) |  EKONOMIKA
EU
Všimli jste si toho? Já ne. Ale když se na euro bankovku podíváte, žádnou zmínku o krytí tam opravdu nenajdete. Zde je záhodno podotknout, že to byl původní smysl peněz - krytí mincí nějaké hodnoty (zlata, stříbra) certifikátem o možnosti výměny této poukázky, nebo-li bankovky, za cenný kov s ekvivalentem váhy stříbra, a na bankovce byla tato váha přímo vytištěna - např. "Dolar je možné vyměnit za 26g stříbra v bance xy".

Co si tedy myslet o tom, že bankovky měny EUR již tuto méně a méně znamenající větu vypustily úplně? 

Odpověd je čím dál zjevnější. Jde o podraz, jak z lidí bankéři chtějí získávat jejich statky a svým finančním vlivem i mít větší politické prostředky. Původně význam směny pěněz formou bankovek se kompletně vytratil a jak podotkl A. Clauss, je méně než 10% oběhu (směny) peněz použito pro účely původního smyslu peněz - nákup nějakého konkrétního zboží nebo něčeho jiného, co má nějaký praktický užitek, protože celý ohromný většinový zbytek peněz se využívá čistě pro udržování finančního systému v chodu. Vzniká tak v těchto "administrativních" směnách nadměrné množství peněz (dluhů) a tímto množstvím zpětně mnohem rychlejší nutnost "tisknutí" nových peněz, kde přitom tyto peníze nemají hodnotu vázanou na žádnou cennost (ať už ovci nebo zlato) a finační systém je regulován centrální bankou dle uvážení.