Prosinec 2009

TŘÍ OŘÍŠKY PRO POLITIKY

30. prosince 2009 v 17:12 | PETR HOLEC (reflex.cz) |  POLITIKA
Jako většina lidí mám i já novoroční přání, jen politická. Bohužel jako u většiny lidí jsou i ta moje těžko splnitelná. Jako byste chtěli u TV hubnout s Jiřím Babicou. Nicméně zde jsou.
Jako volič ODS, jehož volební ruku sužuje osmnáct let gangréna, bych si logicky měl přát její vítězství v příštích volbách - tedy jestli Jiří Paroubek nezruší kvůli procentnímu preferenčnímu propadu i je. Logicky si to nepřeju.

Už od Pyrrhova vítězství v roce 2006, kdy jí náš chytrý volební systém rozdal sebevražedné karty, strana připomíná zloděje na útěku před spravedlivým osudem; v igelitce mu ještě zbývá pár falešných občanek a paruk, jeho průhledné podobizny ale dávno visí v každém hypermarketu. ODS musí ve vlastním zájmu drtivě prohrát, aby mohla znovu vyhrávat.

EU JE PROJEKTEM PRO JINAK NESCHOPNÉ A NENAŽRANÉ PARAZITY

30. prosince 2009 v 8:23 | FRANTIŠEK MATĚJKA (blog i-dnes.cz) |  POLITIKA
Je na čase začít pojmenovávat věci stále tvrději pravým jménem: EU je umělým a národy bez vydírání nechtěným projektem, na kterém profitují jen příjemci dotací (za cenu deficitů a vysokých daní pro ostatní), nemakačenkové a úzké elitářské skupiny.

EU je socialistická a má stále blíže ke komunismu se vším, co k němu patří:

1) maximální odírání lidí (teď na daních), aby bylo na "všechno všem" a zalepení politiky udělaných děr v rozpočtech.

2) bláhový pocit, že vládnou lidé dole, byť to máme všechny země v Ústavách,

3)
faktický vznik úzkých elitářských politických skupin bez možnosti kontroly (neboť politici ve skutečnosti kontrolují sami sebe), stále více napojených na šedou ekonomiku a mnohde i na imigrační a ekologistickou novodobou límečkovou mafii.

K SVÁTKŮM BLAHOBYTU

28. prosince 2009 v 9:03 | JAN SUCHÁNEK (virtually.cz) |  POLITIKA
Někteří komentátoři mi vyčetli, že nehodnotím voliče dost objektivně, když jsem se odvolal na poukaz, že třetina jsou blbci. Já se musím bránit. Stále tvrdím, že zde vládne většinová koalice průměrných s podprůměrnými a ještě navíc vychována bolševiky k závislosti, závisti a lenosti. Není to jen naše národní neštěstí. Sociální stát má globálně stejné důsledky jako socialismus samotný. Důsledky tohoto jevu jsou demonstrovány nejen v našem Parlamentu ale globálně i v Kodani. Politici, kteří ničím nekrytými penězi burcují plýtvavý konzum jako motor ekonomiky a zdroj emisí skleníkových plynů, se současně lživě zavazují k snížení emisí CO2. Dokonce se nechají manipulovat Číňany a spol., kteří nic nesníží, a zavazují se tak k dalšímu ekonomickému úpadku severoatlantické civilizace. Dovolím si těmhle podvodníkům připomenout, že užívání obnovitelných zdrojů vedlo historicky k fatálním důsledkům, jak dosud dokumentuje rozšiřování pouště v subsaharské Africe.

Ti všichni marxisti jsou pro mne nezbytné zlo, kterému musíme být asi nezbytně vystaveni. Co mi vadí, je absence konzervativní pravice, která je dle mého dojmu přímo odvozena od absolutní ekonomické ignorance. Jak 23.11. v Blistech připomněl Přemysl Janýr, přes vytrvalou osvětu pana prezidenta zůstaly čtvrt tisíciletí staré poznatky Adama Smithe (i naší pravici) dodnes utajené. Budu dále citovat: "Napsal jsem, že zakoupením rohlíku se zvýšil majetek můj i pekařův ... Předpokládejme tedy, že si rohlíky peču sám. Při ceně surovin ze supermarketu, spotřebě elektrické trouby a času, který na tom strávím, mne vyjde kus na dvě koruny. Pekaře, který nakupuje u mlynáře, peče je v peci ve velkém a umí to, vyjde stejný rohlík na padesát haléřů. Namísto abych si rohlík sám upekl, si jej tedy koupím od pekaře. Tím jsem za korunu získal zboží, které pro mne má hodnotu dvou korun, neboli jsem svůj majetek směnou zdvojnásobil. Stejně pekař. Upekl za padesát haléřů rohlík a jeho směnou získal korunu, i jeho majetek se zdvojnásobil. Můžeme to vyjádřit také v souhrnu: výchozí majetek korunu padesát jsme směnou rozmnožili na tři koruny. Předpokládejme nyní, že jsem pekařovi rohlík nezaplatil, nýbrž ukradl. Můj majetek teď obnáší rohlík v hodnotě dvou korun, zatímco pekařův poklesl na ztrátu padesáti haléřů, které do něho investoval. Náš výsledný souhrnný majetek je tedy koruna padesát, polovina toho, čeho bychom docílili směnou. Pokud naopak on vzal tu korunu mně, aniž by mi za ni ten rohlík dal, zvýšil se jeho majetek na korunu padesát, má ztráta obnáší korunu, náš souhrnný majetek tedy poklesl na padesát haléřů neboli na šestinu toho, co jsme mohli mít a na méně, než s čím jsme do transakce vstupovali. Z uvedených příkladů je zjevné, že oboustranně výhodná směna je z hlediska růstu celkového blahobytu nejefektivnější formou jednání a že naopak každá interakce, při níž jedna strana získává prospěch na úkor strany druhé nutně vede k horšímu celkovému výsledku až k celkovému chudnutí."

A PŘIJDE MILOSTIVÉ LÉTO

27. prosince 2009 v 9:11 | KLÁRA VESELÁ - SAMKOVÁ (blog aktuálně.cz) |  POLITIKA
Rozumíte tomu, co se děje okolo nás? Vypadá to na totální chaos. Vládne tu justiční mafie, Olovo je vystřídáno Krakaticí či Kubiceho zprávou, všechno se to válí v Krvavých olejích, Kmotr Mrázek dokmotroval a střílejí se kolotočáři. Sedm statečných je ve skutečnosti patnáct - totiž členů Ústavního soudu.


Základem jsou vztahy

Státní dluh trhá rekordy, schodek státního rozpočtu grandiózně vzrůstá, peníze částečně mizí neznámo kam. Parlament předstírá, že přijímá zákony, a není zřejmé, koho vlastně zastupuje.

Vládne volbami neustavená vláda a občané doufají, že bude vládnout co nejdéle, pokud možno napořád. Objektivně totiž hrozí, že s novými volbami přestane fungovat i nepatrný zbytek toho, co v tomto státě ještě funguje.

BLAHOPŘÁNÍ A ZAMYŠLENÍ K NOVÉMU ROKU 2010

25. prosince 2009 v 7:30 | PETR POKORNÝ (blog idnes.cz) |  POLITIKA
Nejdříve mi dovolte malou rekapitulaci a zamyšlení, jakou cestou se ubírat dál. Proč se stále znovu a znovu lidé nechávají oblbovat podvodníky a ti, co na podvodníky upozorní, jsou ještě napadáni a bráni jako lumpové?

Rád bych se vrátil o dvacet let nazpátek do "předinternetové doby", kdy jsem napsal - vyjímám: pokud člověk kdekoliv a kdykoliv zasáhl do liberálního přírodního prostředí, způsobil katastrofu. Porušil křehkou rovnováhu a když skoro vyhubil jeden druh živočichů, okamžitě musel hubit další, závislý na prvním, který působil jako predátor. Vyhubíš dravé ptáky, přemnoží se myši. Zdánlivé východisko: nastoupí chemie, která však vyhubí i nás, nebo nás nechá přežívat jako zdegenerované tvory. Ano, to je ta porušená neviditelná, vysmívaná hlupáky, ruka trhu, která původně to jemné předivo udržovala. Zahubíš-li mne, zahyneš. Obdobně je to s ekonomikou. Každý umělý zásah do tržního dění vyvolává podvody, korupci, černý obchod a končí to i vraždami. (Celé ZDE)

Celé pravidlo zní:
čím menší stát, tím menší přerozdělování. 
Čím menší přerozdělování, tím méně korupce, 
tím méně politické zlodějny. 

VÁNOČNĚ-NOVOROČNÍ ZAMYŠLENÍ NAD OPOŽDĚNOU KATASTROFOU

24. prosince 2009 v 5:31 | PETR ZAVORAL (bohemia.cz) |  POLITIKA
Vzpomínáte si ještě na ty strachy z »osmičkového« roku, jimiž se předloni touto dobou třásla o osud vlasti většina sdělovacích prostředků a jejich přičiněním i přemnozí občané čeští? Byly to tenkrát chválabohu obavy liché: s výjimkou ostudných prezidentských voleb proběhl rok 2008 relativně pokojně, žádný převrat se pod Řípem nekonal, ani komunistický, ani jiný. Dostavivší se úleva ale netrvala douho. Katastrofy, jež se nám vyhnuly v době, kdy jsme je ustrašeně vyhlíželi, si jen daly na čas a udeřily s plnou silou v právě končícím roce dvoutisícím devátém.
Připomeňme si ve vánočním a novoročním čase aspoň některé.

První se dostavila krátce poté, co Česká republika nadějně zahájila půlrok svého dlouho připravovaného předsednictví Radě Evropy: komunisticko-socialistická opozice, celá nervózní z toho, že Topolánkova vláda získává svým účinkováním na evropské scéně cenné politické body u domácího publika, zorganizovala parlamentní levicový puč, s nímž jí ochotně pomohli neukojení kariéristé z koaličních partají. Tím se Česko rázem octlo na seznamu nespolehlivých divokovýchodních zemí, k nimž musí vyspělá Evropa přistupovat s krajní obezřetností, jakkoliv slušnost bruselským diplomatům velí maskovat nedůvěru uctivou zdrženlivostí.

FISCHEROVO EVROPSKÉ JABLÍČKO

23. prosince 2009 v 5:34 | JANA KOLÁŘOVÁ (blog i-dnes.cz) |  POLITIKA
- z jedné kapsy mi peníze vezmou, do druhé dají mému dítěti jablíčko za ně koupené.

Tak nám Fischerova vláda rozhodla, že bude dotovat školním dětem ovoce a zeleninu na sváču. Úmysl je to chvályhodný - přesněji, byl by chvályhodný, kdyby nebyl tak pitomý.

České děti jsou tlusté, tlustší, než bývaly "před několika málo sty lety". Důvody jsou jasné každému, kdo se nad tím jen na vteřinu zamyslí: málo pohybu, spousta hodin proseděných před počítačem, příliš mnoho jídel zkonzumovaných ve fast-foodech.

V naší třídě na základce (zlatá 60. léta) jsme neměli ani jedno tlusté dítě. Také z několika zcela jasných důvodů: 1. počítače nebyly, televize v plenkách, nebyl důvod sedět doma, POŘÁD jsme lítali venku (když jsme měli odpolední vyučování, chodili jsme před barák hrát fotbal nebo hokej - pamatuju, jak jsem mívala v zadní kapse kalhot skládací budík, abychom nezapomněli jít na odpoledku), 2. naše matky vařily každý den, jinak bychom finančně nevyšli, navíc musely vařit skromně - maso jsme mívali jen v neděli, 3. trh s potravinami tedy nebyl úplně zaostalý, ale tam, kde dnes na děti útočí desítky druhů sladkostí v barevných obalech, jsme si my museli vystačit s hašlerkami, vitacitem, ovocnými karamelkami Sisi a cucacími klacky z lízátkové hmoty, které se daly vylízat do úplně ostré špičky, s nimiž jsme mohli svádět šermířské souboje - a zase bylo o pohyb víc...

CO JE POLITICKÁ KOREKTNOST?

22. prosince 2009 v 7:33 | WILIAM S. LIND |  POLITIKA
Většina Američanů se dívá na padesátá léta minulého století jako na dobré časy. Naše domovy byly bezpečné. A to dokonce až tak, že se hodně lidí ani neobtěžovalo zamykat dveře. Úroveň státních škol byla všeobecně vynikající a jedinými problémy na nich bylo mluvení v hodině anebo běhání po chodbách. Většina mužů zacházela s ženami jako s dámami a většina žen zasvětila svůj čas a úsilí budování dobrých domovů, správné výchově svých dětí a pomoci svým komunitám v rámci dobrovolnické práce. Děti vyrůstaly v domácnostech s oběma rodiči, ve kterých na ně čekala matka po jejich návratu ze školy. Veřejná zábava byla něco, co si mohla užít celá rodina.

Co se stalo?

Pokud by byl Američan z padesátých let náhle přenesen do Ameriky po roce 2000, těžko by mohl Ameriku poznat jako stejnou zemi. Mohl by se ocitnout v okamžitém nebezpečí přepadení, krádeže auta anebo něco horšího, protože se nenaučil jak žít v atmosféře konstantního strachu. Nemohl by vědět, že by neměl chodit do jistých částí města, že jeho auto nesmí být jen zamčeno, ale i opatřeno alarmem, že by se neměl odvážit jit spát bez toho, aby zamčel okna a dveře - a nastavil poplašné zařízení.

CIKÁNSKÝ STŘEDOVĚK

20. prosince 2009 v 18:05 | RADEK BAJGAR (reflex.cz) |  MULITULTURNÍ SOUŽITÍ
Nic není jen černé, na všem se dá najít něco dobrého, všechno spraví čas a nic se nejí tak horké ... Většinou to platí. Nikoli však o východoslovenských cikánských osadách. Za osmnáct let, kdy do nich čas od času jezdím, se situace výhradně zhoršuje. Romové ztrácejí kontakt s realitou, jejich počet roste a vláda už ani nepředstírá, že to má rozumné řešení. Nemá.


Po překročení slovenských hranic ubylo informací. Slovenský rozhlas je ještě tragičtější než ten český a řeší výhradně "futbal", hudební rádia mají své pitomé soutěže, noviny monitorují dění na východě jen tak z po vinnosti, bez zájmu, bez podrobností a bez jakýchkoli analýz. Důvod? Gadžové jsou nekončícím romským problémem unaveni a stačí jim informace, že vláda nasadila armádu, takže momentálně bude klid.

KONEČNÉ ŘEŠENÍ UTLAČENÉ DISKRIMINOVANÉ MENŠINOVÉ OTÁZKY

19. prosince 2009 v 10:09 | DANIEL PUSCHMAN (blog i-dnes.cz) |  MULITULTURNÍ SOUŽITÍ
Příslušníci rasisticky utlačených diskriminovaných menšin prchli z rasistické České republiky do rasistické Kanady, aby se jim dostalo rasistického ponižování a nakonec odvržení a sražení zpět do rasisticky xenofobní bažiny České nenávisti.
Ochránci menšin, ministři a aktivisti se dřou, až z nich lítají piliny, už i sama Evropská Unie se děsí nad tím, jak daleko dospěla rasistická nenávist bídných Čechů, ale nikdo s tím nic neudělá. Už celé generace s tím nikdo nic neudělal. Tak hluboko zažraná je česká rasistická zloba.

Až dnes. Dnešek, vážení, je totiž den objevu, den převratné změny.

Den jako každý jiný, řekli byste, ale já - jeden z vás, řadový konzument a daňový poplatník - jsem našel, coby slepé kuře, to příslovečné zrnko. Došlo mi, jak na to.
A je to tak prosté, jako ta lehounká sněhová vločka, která dopadne a spustí lavinu dobra, a spokojeného tolerantního soužití.

DÍKY ZA REBELSKÉ PODNIKATELE

18. prosince 2009 v 5:27 | VLADIMÍRA KOPECKÁ (blog i-dnes,.cz) |  POLITIKA
V České republice začíná doutnat další skandál. Poslanci se chytli do vlastní sítě jimi schvalovaných nepřehledných a často novelizovaných zákonů. Z novely zákona o pojistném na sociálním pojištění z roku 2007 vypadlo klíčové ustanovení o určení vyměřovacího základu pro zaměstnavatele, ze kterého mají platit pojistné za své zaměstnance. Státu teď hrozí, že bude muset firmám vracet odvedené pojistné za prvních šest měsíců roku 2007.


Zda k tomu skutečně dojde, bude záležet na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ke kterému stát podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze srpna tohoto roku. Rozhodnutí ústeckého Krajského soudu zní celkem jasně - stát nemá právo vybírat pojistné na základě legislativního paskvilu.

PERPETUM MOBILE

17. prosince 2009 v 6:21 | HELENA KRATZEROVÁ (blog respekt.cz) |  POLITIKA
Kněžně Libuši se to věštilo. Rozhlédla se široko daleko a spatřila město veliké, jehož sláva se hvězd dotýká. V dnešní době by patrně byla, pokud jde o budoucnost, o něco opatrnější a skeptičtější. Modrá krev mi bohužel žilách nekoluje, na diplom vědmy jsem rovněž nedosáhla. Přesto si však troufám - na základě kusých poznatků z dění v nejvyšších společenských a politických sférách, zejména v poslaneckých lavicích - předjímat to, co nás čeká a nemine.

Do zpěvu, tance a jásotu mi přitom moc není. Pod Janotovým úsporným balíčkem se propadá zem, adepti na vítězství ve volbách z něj dělají nepotřebný cár papíru a jako bludičky do záhuby lákají pošetilce, kteří jim za nereálné sliby odevzdají hlas. Provází mě pověst, že soustavně šťourám do vosího hnízda. Přiznávám, že už mi to nestačí, neboť člověk roste pouze s čím dál náročnějšími úkoly. Proto jsem si vybrala tentokrát ještě nebezpečnější, a to sršní.

RECEPT NA NEJZRAVĚJŠÍ JÍDLO NA SVĚTĚ

16. prosince 2009 v 5:20 | i-dnes zdraví |  TAKHLE U NÁS ŽIJEME
Dva roky vymýšlel špičkový kuchař a odborník na výživu nejzdravější jídlo na světě. Až se zrodila opravdová lahůdka plná vitamínů: kuřecí kari s borůvkami a pilafem. Tento pokrm má například tolik antioxidantů, jako 49 porcí špenátu.

Nelehký úkol vymyslet nejzdravější jídlo si zadal uznávaný britský šéfkuchař a odborník na výživu Gurpareet Bains.

PAROUBKOVA VARIACE NA OTESÁNKA

15. prosince 2009 v 7:54 | PETR KREJČÍ (bigbloger.lidovky.cz) |  POLITIKA
Člověk by si rád, před Vánocemi, odpustil komentování politické situace. Tím spíš, že ji komentují jiní a mnohem lépe. Lze celkem úspěšně v posledních týdnech nekomentovat prezidenta, který si někde na Hradě líže rány utržené v boji o Lisabon a raději se příliš neukazuje. Lze snadno nekomentovat Topolánka, neboť tam už snad bylo vše řečeno již před mnoha měsíci, Valach se za tu dobu nic nového nenaučil a ODS je na tom zdaleka nejhůř od dob jejího vzniku, takže dál do nich kopat je jen plýtváním energie - oni se zničí sami. Ale Paroubek? Nekomentovat Paroubka, to je jako vzdát boj s blbostí.

Blbost v tomto případě neradno vnímat jako vlastnost potměšilou, která je sice nepříjemná, ale nikoli nebezpečná, neboť v případě Paroubka nepramení z neznalosti, nýbrž z nenažranosti.

Paroubkova nenažranost je bezbřehá, přičemž největší lahůdkou na jeho talíři bývá Moc. Dobře jsme to viděli v jeho proslulém projevu po zpackaných volbách: obézní, upocený, mastný a lacině oblečený šéf ČSSD vzteky brunátněl a na všechny strany rozesílal hromy blesky. Chlapeček, který prohrál v kuličkách a bude se za to mstít. Bude kopat kolem sebe tak dlouho, dokud zůstane kámen na kameni. A přesně to se od té doby děje.

Paroubek potřebuje moc k životu snad ještě víc, než kyslík. Dokazuje to téměř každým svým krokem, které činí bez ohledu na důsledky. Sežere mámu, sežere tátu, pak nějaké ty sousedy i s trakařem, stodolu a chlév, vesnici a město a snad i celou zem - aby si pak spokojeně odříhnul nad dobře odvedenou prací.
Ovšem - až si Paroubek takto odříhne, nezbude už nic, co by se v království českém dalo sníst.

PÍŠE MI ODS ...

14. prosince 2009 v 7:22 | D-FENS BLOG |  POLITIKA
Přátelé, dostal jsem mail od nějakého pana Pyje nebo jak se jmenoval a byl to hukot. Musel jsem si udělat kafe a nalejt si panáka, protože tohle bylo ještě víc enough než enough. Dostal jsem tim mejlem pozvánku s následujícím textem:

"Občanská demokratická strana si Vás dovoluje jménem místopředsedy Ivana Langera pozvat na druhý díl diskusních konferencí Vize 2020 s názvem OBRANA SVOBODY. Konference se uskuteční v pondělí 14. prosince 2009 od 16:00 hod. v Brně, v hotelu BWP Internacional, Husova 16."
Ještě než se budu věnovat vlastní pozvánce a následným vjemům, podpořeným takovou dávkou whisky, že by na to Fabia GreenLine ujela pět kilometrů, budu se věnovat problematice megadeficitního státního rozpočtu, který poslanci ODS umožnili svým přístupem socdemákům prosadit. Prý že chtěli zabránit rozpočtovému provizoriu, což je samozřejmě nesmysl.
Vzpomeňme si, jak se hlasovalo o rozpočtu loni, vznikla totiž téměř identická situace, která byla vyřešena legislativním patchem umožňujícím zrychlené hlasování o rozpočtu a následně jeho schválení. Musíme přijmout skutečnost, že ODS se stala levicovou stranou.

HRUBÝ DLUHOVÝ PRODUKT

13. prosince 2009 v 6:32 | TOMÁŠ SEDLÁČEK (blog aktualne.cz) |  POLITIKA
A už to zase jedeee! Třikrát hurá: ten šíleně hrubý domácí produkt jemně vzrostl, kvartálně o 0,8 %. Zase bude lépe, mámo, zase bude lépe, táto! Celé je to ale nesmysl. Přátelé ekonomové, řekněte mi, jak by vypadal růst bez deficitního anabolika? Náš slovutný HDP by se zřejmě propadal dvojciferným tempem. Stejně jako ten americký "růst", ten by ale zřejmě dosahoval propadu až kolem 20 procent HDP. Je to takové HaHaDP.

O HDP nemá smysl mluvit

Debata o růstu HDP je tedy nesmyslná. A tentokrát nikoli z filozofických nebo metodologických důvodů, ale z čistě technických a ekonomických. Jaký smysl má statistika HDP za situace násobně vyššího deficitu v jeho pozadí? Pro neekonomy: HDP se dá ovlivňovat pomocí dluhu. Pokud chcete vysoký růst v daném roce, to není žádná věda, prostě do ekonomiky napumpujte peníze. Jaký smysl má ale měřit růst, pokud jsem si na něj půjčil? Jinými slovy, deficit a růst jsou závislé proměnné, spojené nádoby. Růst, který všude kolem vidíme, je umělohmotný růst. V tomto slova smyslu to není růst díky ekonomice, ale díky státu. Navrhuji změnu terminologie: HDP je totiž nyní Hrubý Dluhový Produkt.

ROM GO HOME!

12. prosince 2009 v 17:33 | ALEŠ BALOUN (blog i-dnes.cz) |  MULITULTURNÍ SOUŽITÍ
Jsem dojatý k slzám! Tak prý se k návratu DOMŮ (!!!!) chystá z kanadské dovolené na 800 Romů, kteří nás před časem opustili.

Ti, co odešli, protože naši zemi za svůj domov nikdy neopovažovali, se najednou vrací DOMŮ !!! "Domů" myslí samozřejmě do Čech. Do těch Čech, ze kterých kvůli rasismu, útisku, nepochopení a strádání na sociálních dávkách odešli do Kanady... Do těch Čech, ve kterých před výletem za velkou louži prodali všechno, i co jim nepatřilo. Do těch Čech, kde jim pan Kocáb nebo jiný sympatizant či politický kariérista nyní bude pomáhat získat veškeré ušlé dávky, shánět jim bydlení, zařizovat všechny zlikvidované doklady, kontakty... PROČ se vrací??? Že by tím důvodem k návratu byl rasismus ?

PROSTITUCE V PARLAMENTU JE NEPOSTIŽITELNÁ?

11. prosince 2009 v 8:19 | KAREL KŘÍŽ |  POLITIKA
V našem politicky korektním státě kněžky lásky oficiálně neexistují. Domky s červenými lucernami v centrech větších měst a na cestách k hraničním přechodům států bývalého nepřátelského imperialistického bloku jsou údajně masážními a relaxačními salóny, kde se odborné zdravotní pracovnice občas náhodou prochází ve spodním prádle kolem oken, opálené stopařky pak na stejných výpadovkách jen neví, jak by nejlépe zastavujícím řidičům vyjádřily svoji vděčnost. Že jim za gumičkou bombarďáků občas zůstane nějaké "ojro" je daňově nevymahatelné.

Nemám však nic proti těm holkám. Pokud na to mají žaludek ... Každý se živí jak umí. Horší je, že vzorce jejich chování jsou s naprostou samozřejmostí přejímány do vrcholových pater společnosti, do paláců politických elit, do míst, kde se rozhoduje o životě každého jediného občana naší vlasti. Největším vykřičeným domem ČR se stala naše poslanecká sněmovna.

Štětky všech barev úborů zde mají pré. Nakrucují se před svými zákazníky s volebním právem za asistence televizních kamer, slibují perverzní praktiky do mikrofónů všech sdělovacích prostředků, ukazují povadlé vnady všem dostupným fotografům a očekávají, že jejich úchylné choutky budeme všichni bez mrknutí oka dobrovolně sponzorovat, ačkoliv jejich nabídka je spíše na zvracení.

VOLIČI LEVICE, VÍTEJTE VE STANICI STÁTNÍ BANKROT

9. prosince 2009 v 5:24 | bloc.cz |  POLITIKA
Tak se nám to pěkně schází. Schodek hospodaření rozpočtu se propadá do nevídaných hlubin, levice protlačuje třinácté důchody a její popularita nadále roste. Kam se to vlastně řítíme?

Během pár dní se nám tu sešlo pár pěkných věcí. Levicové strany (zejména sociální demokracie, ovšemže za podpory komunistů) protlačuje sněmovnou další prohlubování rozpočtového schodku - dárečky penzistům (tzv. "13. důchod" - což samozřejmě není 13. důchod, ale vesele všichni tento pojem opakují), přidání zemědělcům (kteří nikdy nedostávali tak vysoké dotace jako nyní), dáreček tady, dáreček onde. Vedle toho se dozvídáme, že schodek rozpočtu, který měl být původně 30, pak 40, pak po přiznání kruté krize 160, nyní 170 a dle hlavního ekonoma Patrie možná i 200 miliard. Náměstek MF říká, že mandatorní (tj. ze zákona povinné) výdaje prakticky vysají veškeré příjmy státního rozpočtu, takže cokoli nad to už jde do dluhu. A Evropská Unie, která naše ukazatele sleduje, už hrozí vážnými sankcemi a varuje, že stále přitápíme pod kotlem vlaku do stanice, která se jmenuje Státní Bankrot, a že se tato stanice velmi rychle blíží. A poslední souběžná informace je, že v průzkumech veřejného mínění opět vévodí strana sociální demokracie a hodlá slavnostně vyhrát volby.

KODAŇ: 450,140,1200,5,80

9. prosince 2009 v 5:12 | LUDĚK KAPLAN (bigbloger.cz) |  POLITIKA
Tak nám to v Kodani pěkně začíná. V dánské metropoli se sešlo na patnáct tisíc delegátů z celého světa, aby nám odteplili zeměkouli. A k tomu je potřeba využít všechny dostupné i nedostupné prostředky hlava nehlava. Jen když to přinese (někomu) balík peněz. A ta v čísla v titulku? I k nim se dostaneme.

Vzhůru do boje! Vzhůru na barikády. Někdo vlakem, někdo tryskáčem, někdo limuzínou. A tak se do Kodaně sjíždějí odteplovačky a odteplovači celého světa. Určitě zažijeme spoustu plamenných projevů, spoustu rad, co dělat, jak vyzrát na skleníkové plyny. Jedním postním dnem v týdnu? Prodejem emisních povolenek? Zaváděním úsporných žárovek? Anebo na to půjdeme radikálně - odbourejme automobilový průmysl a choďme pěšky! A stavějme větrné a sluneční elektrárny. Co na tom, že energie z nich je stále ještě drahá a výroba neefektivní. Vždyť se v tom přeci melou slušné prachy!
A že se ukazuje, že všechno není přesně tak, jak by si odteplovači přáli? Že stále častěji vyplývají na povrch klimatologického hrnce podvůdky a podvody, záměrné falšování výsledků a měření, kterých se obhájci oteplování vědomě dopouštějí, aby obhájili svoji jedinou pravdu. Že "Hokejkový graf", druhdy to ikona zastánců oteplování, byl upraven tak, aby podporoval jejich teorii a po usvědčení z manipulace s daty byl upraven na "Špagetový graf", se kterým ale zřejmě také není všechno v pořádku.(http://www.osel.cz/index.php?clanek=4650)