Květen 2009

HROZÍ OD PAROUBKA NOVÁ TOTALITA?

31. května 2009 v 15:42 | JAN ŠVARC (blog i-dnes) |  POLITIKA
Socialistické hnutí, jako společný základ dnešních sociálně demokratických i komunistických stran, se v Evropě začalo objevovat přibližně před nějakými 200 lety. Ideologickým základem bylo přesvědčení, že instituce soukromého vlastnictví je od základu nespravedlivá, že vede k vykořisťování člověka člověkem.

Toto hnutí si od počátku stanovovalo několik cílů. Především přesvědčení, že k rovnosti je nutné, aby materiální blahobyt všech občanů zajišťoval stát. Tuto rovnost stát musí zavádět donucovací státní mocí. K dosažení ideálu rovnosti je nutné dosáhnout nejen rovnost před zákonem, ale i rovnost materiální.

K prvnímu, naprosto logickému rozštěpení na socialisty (sociální demokraty) a komunisty, došlo v roce 1903 na sjezdu Ruské sociálně demokratické dělnické strany, kde se tato strana rozdělila na bolševickou frakci v čele s Leninem a menševickou (sociálně demokratickou) frakci v čele s profesorem Martovem.

Cíle komunistů i sociálních demokratů zůstaly na celém světě prakticky stejné, jediný rozdíl byl v tom, jak k těmto cílům dospět. Komunisté zvolili cestu násilí, vedoucí k totalitní společnosti s jejich monopolem na moc a jeho udržení jakýmikoliv prostředky. To v sobě samozřejmě obsahuje i odmítnutí demokracie, tj. možnosti zpochybnit jejich moc ve svobodných volbách.


PASTELKOVNÉ

31. května 2009 v 9:50 | RX |  JAK SE BAVÍ WWW

DĚSIVÉ LASKAVÉ BOHYNĚ

30. května 2009 v 10:46 | MILAN BRABEC (milaamira.cz) |  KULTURA
Světová literární senzace k nám dorazila loni na konci léta, přečíst ji mi trvalo tři měsíce a ještě déle jsem se dokopával k recenzi. Ale věřím, že bude stát za to - jsou knihy, u kterých čas nehraje velkou roli. Jako Laskavé bohyně.

Válka očima zjemnělého intelektuála, přesvědčeného nacisty - a také homosexuála, který ovšem největší citové i sexuální uspokojení nacházel v incestním vztahu s vlastní sestrou-dvojčetem. Už hlavní postava naznačuje, že kniha Laskavé bohyně od Američana židovského původu Jonathana Littela (kterou ovšem napsal ve francouzštině) nebude klidným čtením.

Vypravěč Maxmilien Aue na téměř devíti stech stranách zavzpomíná na boje a vraždění Židů na Ukrajině, Kavkazu, obklíčení u Stalingradu, byrokracii na úřadu SS v Berlíně, vyhlazovací tábory a shánění židovských otroků pro kolabující německý průmysl a nakonec i kataklyzma konce války.
Je zřejmé, že Littel věnoval obrovskou péči studiu reálií, protože nám předkládá zasvěcený náhled do soukolí nacistického režimu a složek, se kterými Aue přichází do styku - Wehrmacht, SS (Schutzstaffel) i SD (Sicherheitsdi­enst), do jejich byrokracie a také do myslí jejich členů a jejich pochyb o správnosti svého konání, sporech o kompetence a postupy (střílet Židy důstojně popravčí četou nebo ohavně po bolševicku do týla?). A vypráví též o bojích o politickou moc a vliv v těchto složkách, neboť osobní prospěch je nakonec vždy to nejdůležitější.

Nacistický režim existující v době nám vzdálené, který kvůli tomu vnímáme jako jedno velké, nehmatatelně jednolité a celistvé zlo, Littel rozpitvává do podrobností, z nichž vystupuje silná pravda. Každý režim tvoří především lidé, jen a jen lidé, i když ovlivnění ideologií a bezvýhradně věřící ve Führera, ale přesto jen lidé se svými sobeckými zájmy, snahou přežít a prosadit se, uspokojit své leckdy přízemní potřeby. Lidé jako my, lidé kolem nás.

V tom vidím nejsilnější poselství knihy, z níž navíc trčí i cynické konstatování, že nacistický režim, navzdory proklamované jednotě a vůli Volku a vznešeným idejím, z valné části rozežrala právě ta přirozená přízemnost člověka. A také byrokracie, tvořená jako v každém totalitním režimu tupci se zásluhami ale bez schopností.

PAROUBKOVA VAJEČNÁ OMELETA

28. května 2009 v 16:34 | TEMPLATE (NEKOREKTNE.COM) |  POLITIKA
Špičky ČSSD bezradně stojí na oranžovém návěsu a čelí doslova kulometné palbě vajec, které nezřídka neminou cíle, davovému skandování hesel "táhněte" a "vypadni", stejně jako záplavě transparentů dokazujících, že naprostá většina této masy lidí nepřišla na pražský Anděl sociální demokracii podpořit.

Protože se dlouho očekávaný mítink levičáků (na který ovšem téměř žádní levičáci nepřišli, ale nepředbíhejme) odehrával v těsné blízkosti mého pracoviště, bylo mi jasné, že na tak velkolepé akci nemůžu chybět. Nevěděl jsem přesně, co mám očekávat, nicméně jsem tušil, že v přilehlých zelinářstvích značně vzroste poptávka po jednom konkrétním sortimentu. Sám jsem měl velké pokušení těsně před akcí nějaký ten obchod s potravinami navštívit, posléze jsem si však řekl, že munice bude na místě jistě dost.

CO VYJADŘUJE VAJÍČKOVÝ PROTEST?

27. května 2009 v 17:33 | ANKETA |  POLITIKA
Hlasujte v naší anketě:

FISCHER OCHRAŇUJ PAROUBKA A SOCIALISMUS?

27. května 2009 v 6:55 | KAREL KŘÍŽ |  POLITIKA

Čeho je moc, toho je příliš! Co si to ta lůza dovoluje? Vejcometi zde! Poslanec Paroubek, neúnavný bojovník za sociální rovnost, svornost i bratrství, velký vizionář časů, kdy zítra již znamená včera a největší z proletářů, který na to má, snad pukne vzteky. Tvrdíkova reklamní masáž, draze zaplacená dolary z úspor Lidového domu (Altner zase počká), snad přestává fungovat.
Každý správný "Novák" přece dobře ví, že nejlepší prací prášek je ten, co není běžný, že si někdo pšššál Matoni, že Sportka to má větší než obvykle a taxíky se zásadně zastavují v tankistické kukle. Tak co teď najednou ten národ chce?

Na tiskové konferenci o extrémismu a vejcích v podání propagandistické úderky ČSSD jsme se mohli dozvědět několik zásadních věcí:

  • Nejoblíbenější politik je sociální demokrat. Bohuslav Sobotka první, Jiří Paroubek druhý a mezi nimi jen nějaký kníže. Hned poté následuje samozřejmě celý oranžový team. Politici ostatních stran se zahambeně krčí na chvostu žebříčku
  • Volební preference stran jsou dle promítaných grafů úplně jiné, než si dovolila publikovat agentura CVVM, která v žoldu ODS předložila konzumentům vzdušných zámků osmiprocentní ztrátu vyjímečné partaje rudých růží.
  • Extrémistické bojůvky již dorazily i na předvolební shromáždění ČSSD. Nejhorší z těchto zaprodanců Jánského vršku se převlékají do kostýmů mimozemských civilizací, v masce učitele ZŠ si před tribunou s hrdiny sociálního boje provokativně poponáší plata slevněných vajíček a ti nejzběsilejší malují transparenty s buržoazními hesly.
  • Předseda je zděšen, Zaorálek je také zděšen a zděšen je i head manager Tvrdík.

Kdo si to dovoluje? Vždyť vše nám oranžoví přátelé předkládají přesně dle dávné definice bolševické moci. Všichni budou mít všechno. Nikdo potom nebude mít nic, ale to se neříká. Předseda rozumí všemu. Předseda ví všechno nejlíp. Pokud předseda něco neví, musí vědět něco na někoho. Na hlupáky být hodný a bodrý. Mít na své straně ukřivděné, ublížené a neschopné! Tak proč létají vzduchem vajíčka?

KRIZE NEODEZNÍ SAMA

25. května 2009 v 15:30 | IVO VAŠÍČEK |  POLITIKA
Prominentní "odborníci", kteří krizi nedokázali předpovědět, dnes "odborně" předvídají její konec. Většina z nich však současnou situaci dosud nepochopila. Současná krize není běžnou recesí, která se střídá s konjunkturou. Je to systémová porucha, která se nevyřeší, bez změny systému.
Jedním ze základních příčin problémů, které nepominou je zdanění lidské práce. Lidská práce je z hlediska ekonomiky stejná komodita jako ropa či zlato. Lidskou práci lze dnes v různé kvalitě nakoupit téměř kdekoliv na světě. V některých lokalitách je práce příliš drahá. Sociální a dańové politiky některých států práci ve svých zemích zdražily natolik, že je prakticky neprodejná.
Pro mnohé lidi je však práce jediným aktivem, které mohou prodat. Nikdo však nechce kupovat předražený produkt. Cena práce je v mnoha zemích zdaněna více než jiné komodity. Skoro to vypadá, že je práce nežádoucím zbožím, podobně jako alkohol a cigarety.

Nepochopení této situace způsobuje stále rychlejší přesun ekonomické aktivity do zemí, kde lze nakoupit stejně kvalitní práci levněji. Klasická recese celý transfer jen zrychluje. Samozřejmě, že přijde i konjunktura. Jenomže ta se projeví tam, kde je největší ekonomická aktivita. V místech, kde je předražená pracovní síla se žádná konjuktura nedostaví. Žádný blázen nebude nakupovat předražené zboží.

Konjuktura způsobí růst cen, protože vzroste poptávka. Potávka však vzroste tam, kde lidé prodají svoji práci. Ona tam už roste, a dříve vyspělé země se ocitají na vedlejší koleji. Koleji, která je slepá. Číňané, Indové a pod. nebudou kupovat z Evropy a USA zboží, které se od jejich vlastní produkce liší jen vyšší cenou. Nekupují je ani samotní Evropané a Američané.

RASISTICKÁ INKVIZICE

25. května 2009 v 15:15 | KAREL KŘÍŽ |  POLITIKA
Začínám mít pocit, že narodit se v dnešní době jako heterosexuál s bílou kůží, vystudovat a celý život pracovat, je pro člověka spíše handicapem. Takovýto jedinec slouží vládnoucímu establishmentu pouze jako otrok s právem platit daně, držet hubu a "chápat" stále narůstající masy sociálně odlišných, které je potřeba za vybrané peníze v jednom kuse uklidňovat pomocí různých peněžních dávek, neboť jinak by tito "chudáci" byli nuceni vyjít do ulic zajistit si prostředky k obživě pomocí nepokojů a rabování.
Ministr Kocáb a jeho nohsledové nám tento výše popsaný fakt připomínají, zabalený do vznešených frází o boji proti extrémismu, každý den. Každý, kdo se jen slůvkem zmíní o skutečných problémech s nepřizpůsobivými občany, jejichž jediným životním cílem je parazitovat na výhodách sociálního systému, je okamžitě označen za rasistu či extrémistu. Tak jako senátorka Janáčková nebo nově starostka Řápková. Obě dámy se však "provinily" jen tím, že chtěly dodržování stejných pravidel pro všechny občany bez rozdílu jejich barvy pleti nebo společenského postavení.

Celý problém soužití se díky neustálemu mlácení prázdné slámy ze strany Kocábova ministerstva, jež navíc ani zbaběle není schopen obhájit při senátním slyšení, kam raději pošle tiskovou mluvčí, neschopnosti cokoliv řešit a postavit se smutné pravdě čelem, vyústil k nebývalé popularitě DS a NS, jejichž program je postaven v podstatě na jediném bodě, který oni nazývají - řešení cikánské otázky.

SEVERNÍ KOREA - KOMUNISTICKÝ ARMAGEDON

25. května 2009 v 15:14 | MIROSLAV VÁCLAVEK (blog i-dnes) |  POLITIKA
"Severní Korea má právo uskutečnit preventivní jaderný úder proti Spojeným státům a nebude čekat, než Spojené státy dokončí svou válku proti Iráku." Náměstek severokorejského ministra zahraničních věcí, rok 2003.

Koneckonců nebylo by to poprvé kdy Severní Korea zahajuje válku.

Po aktu agrese dne 25. června 1950, kdy vojska komunistického severu překročila 38. rovnoběžku se svět zmobilizoval proti této invazi, a po krutých a těžkých bojích jednotek OSN s komunisty, poznamenaných mnohými zvraty, se fronta stabilizovala tam kde válka začala. Mnohonárodní síly Organizace spojených národů vedené především armádou Spojených států amerických, tuto invazi za cenu více než třiceti tisíc amerických životů odrazily. Jednotky těchto zemí s číslem udávajícím počet vojáků, Jižní Korea 590 911, USA 480 000, Spojené království 14 198, Filipíny 7 000, Kanada 26 791, Turecko 5 190, Nizozemí 3 972, Austrálie 2 282, Nový Zéland 1 389, Thajsko 1 294, Etiopie 1 271, Řecko 1 263, Francie 1 119, Kolumbie 1 068, Belgie 900, JAR 826, Lucembursko 44, dokázaly komunistům, že se proti jakémukoliv útoku z jejich strany, svobodný svět vojensky postaví. Celá tato šílenost a oťukávání ochoty západního světa pro svobodu jejich spojenců válčit, jejímž cílem mělo být takzvané sloučení obou Korejí, stála miliony životů a dodnes není po formální stránce ukončena neboť bylo uzavřeno pouze dodnes trvající příměří.


NEJKRATŠÍ CESTA K CHUDOBĚ - VZDĚLÁNÍ

24. května 2009 v 16:17 | HELENA KRATZEROVÁ |  POLITIKA
Plně to chápu. Vzdělance, intelektuály, či dokonce inteligenty nemůže mít nikdo rád. Povyšují se nad prosté občany, svévolně je omračují rozsáhlými a hlubokými vědomostmi. Vytahují se naučenými znalostmi, a přitom neumějí vzít pořádně do ruky ani krumpáč nebo položit cihlu. Je proto zcela jasné, že nikoli na chudý lid, ale na odporné zbohatlíky je třeba přísnost. To si plně uvědomují lídři ČSSD, kteří se v potu tváře snaží vybudovat skutečně rovnostářskou, a tudíž spravedlivou společnost.

A kampaň do Evropského parlamentu, již umně skloubili s předčasnými říjnovými volbami do poslanecké sněmovny, jim skýtá i v tomto směru nejednu příležitost. Posvítí si na všechny, kteří se nejen cpou, ale ještě prý přitom odporně mlaskají. Však je po zavedení daně z příjmu, jež se v předběžných úvahách pohybuje mezi třiceti až padesáti procenty, pocity nadřazenosti rychle přejdou. Navíc si promptně zvyknou na to, že rovné příležitosti, o nichž cosi "zmateně" vykládá exministr financí Miroslav Kalousek, jsou zcela zanedbatelné. Důležitá je pouze a jedině rovná spotřeba.

A na tu mají přece nárok i ti, kteří s odřenýma ušima ukončili základní nebo zvláštní školu, ničemu se nevyučili a práci se vyhýbají jako čert kříži. Bohužel se mezi většinovou populací najdou reptalové, jimž se třeba nelíbí, že Jiří Paroubek a jeho melody boys usilují o navýšení minimální mzdy na částku, jež převyšuje průměrný důchod. Nejen to... Dokonce poukazují na to, že příjemci sociálních dávek, kteří by sice našli zaměstnání, ale museli by na pracoviště denně dojíždět, nabízejí své služby v místě bydliště. Nikoli za hubičku, ale většinou za dvě stovky na hodinu, jež jim jdou do kapsy, aniž by z nich zaplatili korunu na daních.

ČERNÁ KOČKA S PĚKNOU KŮŽÍ ...

22. května 2009 v 5:22 | ŠTĚPÁN BINKO (blog i-dnes) |  POLITIKA
Kocábe, Kocábe, ty jseš ale ..., no chytrý hošík, samozřejmě. Správně si vycítil, že půda senátního výboru na kterém mělo být projednáváno téma "obecních neplatičů" a pomoc státu obcím postižených tímto nešvarem, by pro tebe byla půdou zbytečně konfliktní a horkou a tak si svou kůži za sebe nechal nastavovat vlastní mluvčí.

Ano, "pouhou" mluvčí, byť jak se zdá, tak inteligentní krásku, ovšem krásku bez jakéhokoli politického mandátu něco takového na parlamentní půdě projednávat. No tak, Kocábe, není ti to trochu trapné a žinantní? Přijdeš si ještě jako chlap? Myslíš si to o sobě?

Kdyby nebylo tvého "zdrcujícího" tiskového prohlášení, mávnul bych nad tím rukou, stejně jako jí poslední dobou mávám nad většinou story z našeho politického života, protože na to zkrátka nemám. Abych byl přesnější, tak mi lidé jako ty přestávají stát za to, abych se jimi zabýval. Snažil jsem se, chtěl jsem, ale nejde to.

HRDINSKÝ ČIN JIŘÍHO JANEČKA

21. května 2009 v 15:48 | IVO VAŠÍČEK (blog i-dnes) |  POLITIKA
Jiří Janeček odmítl vysílat volební klip jedné politické strany. Česká televize je však ze zákona povinna vysílat volební klipy, za jejich obsah neodpovídá.

Pan Janeček zjevně porušil zákon, je si toho vědom a je připraven nést následky. Pan Janeček obhajuje post generálního ředitele hlásné trouby vládního režimu - České televize. Svým "hrdinstvím" získal cené body. Loajalita s režimem se vždy cení.

Netuším, zda příslušný klip porušuje zákon (ani jsem neměl v úmyslu sledovat jakékoliv volební spoty kohokoliv). Možné to je. V právním státě rozhoduje o porušení zákona nezávislý soud. U nás o tom rozhodují politici a jejich loajální služebníci.

Hra na demokracii dostává značné trhliny. Dobře si vzpomínám na dobu, kdy bylo riskantní nevhodit do volební urny jediný obdržený volební lístek. Začínám se obávat, že už brzy budeme mít na výběr pouze ze stran novodobé Národní Fronty.

REÁLNÉ RÁMCE BOHUSLAVA SOBOTKY

21. května 2009 v 5:32 | KAREL KŘÍŽ |  POLITIKA
Jeden z největších expertů na české finance a světovou hospodářskou krizi, neúnavný spolubojovník Jiřího Paroubka a Kateřiny Brožové za sociální spravedlnost, ekonomický futurista a dluhový mág Bohuslav Sobotka se vyjádřil v rozhovoru pro MF Dnes o pozadí volebních taháků ČSSD.

Bylo to zajímavé čtení. Nejvíce snad pochopitelné pro rybáře, který má zkušenost s uloveným úhořem, jež se snaží vysmeknout z jeho rukou. Mám však za to, že v míře slizu a vykrucování je stínový ministr financí takřka nepřekonatelný.

Co se tedy mohl dychtivý čtenář dozvědět?

VÁŠNIVÉ ZNÁMOSTI JIŘÍHO PAROUBKA

20. května 2009 v 8:33 | MIROSLAV VÁCLAVEK (blog i-dnes) |  POLITIKA
"Co je pro vás horší představa - být chudá, nebo žít ve zlaté kleci?
(bez přemýšlení) Je horší být chudá. Je zbytečné si hrát na určité fráze, které samozřejmě všichni známe. Bez peněz to prostě v dnešní době nejde, to říkám naprosto otevřeně. V tomto smyslu jsem určitě realistka. A taky jsem si už své prožila. Ale dneska jsem rozvedená máma s dítětem a musím se sama ohánět.
Takže krásného, leč chudého muže byste si nikdy nevzala?
Bez urážky: Ne."


Nezbývá než se pozeptat levicové umělkyně účinkovavší svého mladého času za jidášský dolar v nesmírně hodnotném filmu Lusty Liaisons (Vášnivé známosti) v produkci imperialistického Playboye na nevyřčené, neboť reportérka tehdy jaksi pozapomněla, že Kateřina hodlá vstoupit za kulturu a osobnosti do parlamentu. Neboť, pokud to ještě nevíte, Brožová je slovy Jiřího Paroubka "osobnost celostátního významu". A tak je to tedy na mě.

TAK CO ODBORÁŘI, SPLNILA KRIZE VAŠE PODMÍNKY?

19. května 2009 v 7:21 | PAVEL KULA |  POLITIKA
Asi ne, co, ale doufám, že jste po ní neházeli rajčata a vajíčka, protože paní Krize je na vaší straně. Je totiž sociálně spravedlivá. Bohatým bere víc než chudým, a to vy rádi.

Jenomže vy asi potřebujete, aby ty peníze z kapes bohatých lidí šly do kapes vašich a tohle není ten správný případ. Ale možná byste místo nesmyslných demonstrací proti Krizi a proti vládě která už nevládne, mohli zkusit něco smysluplnějšího. Založite si svůj vlastní podnik, který budete řídit podle svého a ukažte těm prohnilým kapitalistům a vykořisťovatelům, jak se to má správně dělat. Krize nekrize.

Váš podnik by se mohl jmenovat ČMKOS a.s. a sehnat do něho pracovníky, vlastně spíše zaměstnance, by určitě nebyl vůbec žádný problém. Stačilo by sebrat z blízkého i vzdálenějšího okolí (odkud by je podnikové autobusy samozřejmě dopravovaly zdarma) všechny lemply, nemakačenky, fluktuanty, notorické marody, nevyučené a nekvalifikované lidi, nabídnout jim nástupní plat 15 000 čistého s pravidelným ročním nárůstem o 10% a o zaměstnance by nebyla nouze.

JE PAROUBEK POLITICKY STUPIDNÍ PRASE?

18. května 2009 v 7:04 | ZDENĚK FEKAR (blog.respekt.cz) |  POLITIKA
Předseda sociálních demokratů Jiří Paroubek schytal hned dvakrát tento týden od voličů výprask. Tedy přesněji: voliči po něm házeli vejci a dali jasně najevo, co si o soudruhu předsedovi a jeho partaji myslí. Je ovšem otázka, jestli divadlo, které Paroubkovi aparátčíci ve vaječné kauzičce sehráli, nakonec straně nepomůže postrčit preference směrem nahoru.

Nejprve trochu rekapitulace. První hlasování ulice vejci a rajčaty se odehrálo už ve středu na předvolebním mítinku v Kolíně.

Syrové vejce se nechutně rozprsklo na Paroubkově saku. Strana i Jirka však přesto celý den usilovně zapírali. Nic takového se nestalo.

I když na místě byli očití svědkové a i recesističtí útočníci se práskli médiím, partaj vesele lhala. Lidé přeci mají soudruha předsedu rádi, nic takového by mu neudělali. Ze strany růže jsme všichni zvyklí na téměř permanentní lhaní, tak se nikdo ani nedivil.

PROČ MOHOU VIETNAMCI CO NEMOHOU RÓMOVÉ?

18. května 2009 v 6:45 | KAREL KŘÍŽ |  MULITULTURNÍ SOUŽITÍ
Nevím, zdali jsem v titulku článku neurazil pravé Cikány, kteří nebrečí nad svojí nepodstatnou vizuální odlišností od majoritní populace a nezneužívají ji k pozitivní diskriminaci, ale nerad bych se dočkal stažení článku z blogu kvůli závadnému nadpisu. Znám totiž i pár příslušníků tohoto etnika, kteří považují slovo Róm za degradaci jejich identity a pouhé obecné zaklínadlo pro snadné zisky několika vysoce postavených úředníků či příjemců grantů a dotací, kteří za peníze daňových poplatníků vedou "svatou multikulturní válku" proti všem, kteří se opováží jim v tomto boji předkládat racionální argumenty.

Z cizích krajů na území naší vlasti přichází stále více jedinců odlišné barvy pleti, náboženského vyznání či jen prostě mluvících jiným jazykem. Někteří se zde usídlují jakoby od nepaměti, někteří se s námi začali masivněji sžívat až po sametovém divadelním představení. Většinu ani neregistrujeme, prozatím, neboť je jich opravdu tak málo, že o sobě v podstatě nedávají vědět a zlom možná příjde až se stavbou první mešity. Jsou zde však dvě skupiny, které vyvolávají prudké vášně a plamenné diskuse. Vietnamci a Cikáni, potažmo tedy v normovaném EU newspeaku - Romové.

RUDÁ ZÁŘE NAD PRAHOU

17. května 2009 v 6:06 | MAREK ŠVEHLA (blog.respekt.cz) |  POLITIKA
"Už žádné kšefty se zdravím a důchody." To není požadavek z projevu pánů Grebeníčka, Filipa nebo Raúla Castra. To je volební heslo české sociální demokracie do evropských voleb. Pojďme se na něj podívat trochu blíž.

Plány na konec "kšeftování" má v Česku dlouhou tradici. Už Gottwaldovi komunisti ohlašovali konec "kšeftování" s kdečím. Následný bolševický režim si pak po celou dobu svého trvání ponechal tohle slovo v pohotovosti pro každého, kdo by chtěl náhodou udělat to, co je člověku už minimálně čtyři tisíce let naprosto přirozené - tedy něco prodat nebo koupit, ovšem mimo komunisty monopolizované obchody. Žiješ na venkově, máš slepice a chceš prodat lufťákům vajíčka? Pak kšeftuješ s vajíčky. Chceš někomu pronajmout bydlení? Pak kšeftuješ s byty. Posloucháš západní, v obchodem nesehnatelnou muziku, chceš něco z té své prodat na burze a nakoupit tam jinou? Pak kšeftuješ s deskami.

Neříkal to jen režim, bylo to všeobecně hanlivé označení, pokud se to někomu hodilo. Přece jen čtyřicet let komunismu byla dlouhá doba a tak se "kšeftování" (z původně nevinného německého slova das Geschäft - obchod) dostalo Čechům pod kůži jako pojem pro něco špatného.